Закони. Стандарти. Solvency II

Страховые компании России надеются на спасательный круг - "Страховой Кодекс"
В России в тех или иных нормативно-правовых актах прописано 86 обязательных видов страхования. Например, существует закон о несостоятельности (банкротстве), где арбитражный управляющий обязан страховать свою ответственность


Тенденции развития международных стандартов регулирования страхования и перестрахования
Основная задача наблюдательных органов – защита рынков и страховщиков, стабильность и прозрачность системы перестрахования. Какие вызовы регулирования перестраховочной сферы мы сегодня наблюдаем?


Что готовят международные стандарты платежеспособности Solvency II для страховых рынков?
Что готовит международное сообщество в сфере стандартов платежеспособности страховых и перестраховочных компаний? Какие изменения внесут новые стандарты Solvency II? Как это будет проявляться?


Розпорядження „Про затвердження Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика”
Проект Положення розроблено з метою забезпечення стабільності діяльності страховиків та захисту прав споживачів послуг у сфері страхування, а також із метою запобігання можливим втратам капіталу


Закон України №251-VІ "Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»
Пункт 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 2, ст. 14) викласти в такій редакції


Постанова НБУ про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України
Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій


Постанова НБУ про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб
Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів


Постанова НБУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою"
Затверджено Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230


Закон України №1110-V "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"
Верховна Рада України постановила внести до розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» ряд змін


Зміни до Закону України №3240 "Про внесення змін до Закону України “Про страхування”
Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім страхової діяльності виключно із страхування ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом


Закон України "Про внесення змін до Закону України «Про страхування»
Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім страхової діяльності виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники)


Постанова НБУ №381 "Про внесення змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності"
До Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами) внесено ряд змін


Проект Розпорядження Держфінпослуг Про зміни до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,іншими, ніж страхування життя
Про затвердження змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,іншими, ніж страхування життя


Проект Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року"
Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне господарство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки


Закон України "Про страхування"
07.03.1996 №85/96-ВР / Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Дія Закону не поширюється на державне соціальне страхування1-15 16-30