Постанова НБУ про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб


Постанова Правління Національного банку України №496 від 29.12.2007 (188.04 КБ), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2008 р. за №74/14765, „Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”.

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 1 Закону України "Про поштовий
зв'язок" Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні (далі - Правила), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245 "Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 486 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1402/10001;

пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 31.08.2005 N 321 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.09.2005 за N 1074/11354;

пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 27.10.2005 N 396( z1362-05 ) "Про здійснення міжнародних поштових переказів", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2005 за N 1362/11642.

3. Внести до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.2004 за N 1413/10012 (зі змінами), такі зміни:

3.1. Главу 1 після пункту 1.16 доповнити пунктом такого змісту:
"1.17. Фізичні особи - резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що в еквіваленті не перевищує 600 000 гривень на рік".

4. Пункт 4 глави 2 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), викласти в такій редакції:
"4. Клієнти - фізичні особи - резиденти купують, обмінюють іноземну валюту з поточних рахунків з метою переказу за межі України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, який регулює порядок здійснення переказів за поточними валютними неторговельними операціями (далі - Правила переказу), на підставі таких документів:
а) заяви про купівлю іноземної валюти;
б) документів, передбачених Правилами переказу, що свідчать про наявність у фізичних осіб підстав для здійснення переказів іноземної валюти за межі України".

5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) розробити і подати пропозиції стосовно внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), у частині подання звітності про перекази в іноземній валюті за поточними валютними неторговельними операціями за дорученням і на користь фізичних осіб.

6. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, уповноважених банків, уповноважених фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку для використання в роботі.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) і територіальні управління Національного банку України.

8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова
В.С.Стельмах


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ