Рейтинг компаній страхування життя
Рейтинг страхових компаній України страхування життяРейтинг компаній страхування життя містить показники діяльності страхових компаній України за 2003-2023 роки, підготовлені журналом Insurance TOP.

Протягом 2023 року ринок страхування життя демонструє відновлення показників діяльності. Ринок страхування життя України закінчив 1 квартал 2023 року з преміями у розмірі 1,13 млрд грн. Від страхувальників - фізичних осіб отримано 1,08 млрд грн. Перестраховикам-нерезидентам було передано 32,9 млн грн. премій.

Кількість договорів страхування життя, укладених протягом січня-березня 20223 року перевищила 488,3 тис. шт., укладених на 99% на користь страхувальників. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду склала 386 419 чол. Кількість фізосіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищило 3,91 млн чол.

Страхові виплати та страхові відшкодування клієнтам перевищили в 1 кварталі 2023 року 287 млн грн., у т.ч. виплати викупних сум склали 69,8 млн грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн.

ТОП страховиків життя за преміями, 1 квартал 2023

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн. Темп росту, %
1МЕТЛАЙФ540 647-0,97
2ТАС122 528-15,11
3PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ95 188-26,67
4УНІКА ЖИТТЯ85 238-30,36
5ARX LIFE73 2975,06
6КНЯЖА ЛАЙФ14 8273,87
7КД-ЖИТТЯ13 621-10,23
.  

ТОП страховиків життя за виплатами, 1 квартал 2023

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн. Викупна­ сума­
1МЕТЛАЙФ114 27833 657
2ТАС63 13913 250
3УНІКА ЖИТТЯ20 1727 301
4ARX LIFE17 9613
5PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ11 7048 727
6КНЯЖА ЛАЙФ8 8703 022
7КД-ЖИТТЯ1 941916
.  

Рейтинг страхових компаній


.
Обсяги ринку страхування життя за 12 місяців 2022 року відновлюються: як у страхових преміях 4,9 млрд грн, так і у страхових виплатах 884 млн грн, де має місце вихід на обсяги аналогічного періоду попереднього року. Обсяги валових премій страхування життя збільшилися за 4й квартал на 9%. Загалом у 2022 році обсяги премій зі страхування життя зменшилися на 17%.

Загальна кількість компаній встрахування життя в Україні 12 life-страховиків. Під час дії військового стану компанії зі страхування життя накопичують ліквідність, одночасно інвестуючи у військові облігації.

Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів у 1 кварталі 2023 року, склала 157,7 млн грн.
Фінансові доходи 543,8 млн грн., доходи за облігаціями 308,3 млн грн., доходи від депозитів 233,9 млн грн.

Динаміка ринку страхування життя за 1 квартал 2023

.Показник3М2023, млн грн
.Страхові платежі1 131,4
.Частки страхових платежів, належні перестраховикам32,9
.у тому числі перестраховиками-нерезидентами32,9
.Дохід від реалізації послуг зі страхування життя932,8
.Суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення коштів резервів страхування життя, що належить страховику157,7
.Фінансові доходи543,8
.доходи за облігаціями308,3
.доходи від депозитів233,9
.Страхові виплати та страхові відшкодування286,9
.Виплати викупних сум69,8
.Відрахування у резерви із страхування життя692,2
.Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)401,5
.у тому числі на агентські винагороди389,5
.Результат основної діяльності-137,9
.Результат фінансових операцій537,5
.Чистий прибуток256,7
. 

Велику частку інвестиційного портфеля страховиків формують банківські вклади та інвестиції в ОВДП, частка доходу яких за квартал зросла. Life-страховики нарощують обсяги вкладень у державні цінні папери, надходження яких зараз формують основу інвестиційного доходу.
.


© Дані підготовлені на основі офіційної статистики страховиків у рамках проекту журналу «Insurance Top» та «Форіншурер». Повне чи часткове використання рейтингів заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю УНДІ «Права та економічні дослідження».