Рейтинг компаній страхування життя
Рейтинг страхових компаній України страхування життяРейтинг компаній страхування життя містить показники діяльності страхових компаній України за 2003-2023 роки, підготовлені журналом Insurance TOP.

Протягом 2023 року ринок страхування життя демонструє відновлення показників діяльності. Ринок страхування життя України закінчив 9 місяців 2023 року з преміями у розмірі 3,6 млрд грн. Від страхувальників - фізичних осіб отримано 3,4 млрд грн. Перестраховикам-нерезидентам було передано 86 млн грн. премій.

Кількість договорів страхування, укладених страховиками життя протягом звітного перевищила 1,18 млн, у тому числі укладених на користь страхувальників 1,17 млн. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду - 1 млн чол. Кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищила 3,92 млн чоловік.

Страхові виплати та страхові відшкодування клієнтам перевищили за 9 місяців 2023 року 840 млн грн., у т.ч. виплати викупних сум склали 198 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн.

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 9М2023

Стра­хови­к Пла­тежі Темп росту, %
1МЕТЛАЙФ1 727 78614,29
2ТАС405 1298,46
3PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ287 222-2,02
4УНІКА ЖИТТЯ258 068-20,73
5ARX LIFE234 67718,71
.  

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 9М2023

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн. Викупна­ сума­, тис. грн.
1МЕТЛАЙФ379 26290 787
2ТАС187 63830 022
3ARX LIFE49 4267
4УНІКА ЖИТТЯ46 45424 499
5PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ34 57422 889
.  

Рейтинг страхових компаній


.

Загальна кількість компаній встрахування життя в Україні 10 life-страховиків. Під час дії військового стану компанії зі страхування життя накопичують ліквідність, одночасно інвестуючи у військові облігації.

Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 375 млн грн. Велику частку інвестиційного портфеля страховиків формують банківські вклади та інвестиції в ОВДП, частка доходу яких зросла. Life-страховики нарощують обсяги вкладень у державні цінні папери, надходження яких зараз формують основу інвестиційного доходу.
.


© Дані підготовлені на основі офіційної статистики страховиків у рамках проекту журналу «Insurance Top» та «Форіншурер». Повне чи часткове використання рейтингів заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю УНДІ «Права та економічні дослідження».