Рейтинг компаній страхування життя
Рейтинг страхових компаній України страхування життяРейтинг компаній страхування життя містить показники діяльності страхових компаній України за 2003-2023 роки, підготовлені журналом Insurance TOP.

Протягом квітня-вересня ринок страхування життя демонструє відновлення показників діяльності. Обсяги ринку страхування життя за 9 місяців 2022 року відновлюються: як у страхових преміях 3,5 млрд грн (-14% у порівнянні із початком війни (-57%), так і у страхових виплатах 616 млн грн, де має місце вихід на обсяги аналогічного періоду попереднього року.

Загальна кількість компаній встрахування життя в Україні станом на 14 грудня 2022 скоротилась до 12 life-страховиків. Під час дії військового стану компанії зі страхування життя накопичують ліквідність, одночасно інвестуючи у військові облігації.

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 9М2022

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн. Темп росту, %
1МЕТЛАЙФ1 511 6991,56
2ТАС373 541-32,49
3УНІКА ЖИТТЯ325 564-16,68
4PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ293 144-37,10
5ARX LIFE197 682-16,85
.ВСЬОГО2 701 630-13,86
.  

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 9М2022

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн. Викупна­ сума­
1МЕТЛАЙФ244 68892 737
2ТАС132 00840 575
3ARX LIFE37 73557
4PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ34 91916 461
5УНІКА ЖИТТЯ31 00451 777
.ВСЬОГО480 354201 607
.  

Рейтинг страхових компаній


.
Динаміка ринку страхування життя за 9М2022
.Показник9М2022, млн грн
.Страхові платежі (премії, внески)3 475,0
.Зароблені страхові платежі зі страхування життя1 924,0
.Суми, що повертаються з резервів із страхування життя1 745,6
.Фінансові доходи1 311,2
.доходи за облігаціями805,0
.доходи від депозитів503,4
.Інші доходи736,7
.Страхові виплати та страхові відшкодування616,3
.у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився199,0
.Виплати викупних сум188,4
.Відрахування у резерви із страхування життя3 682,8
.Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати)1 388,6
.у тому числі на агентські винагороди1 362,1
.Результат основної діяльності-1 416,7
.Результат фінансових операцій1 291,8
.Податок на прибуток від звичайної діяльності183,7
.Податок на валові доходи від діяльності із страхування життя135,8
.Чистий Прибуток480,6
.Чистий Збиток146,9
. 

Велику частку інвестиційного портфеля страховиків формують банківські вклади та інвестиції в ОВДП, частка доходу яких за квартал зросла. Life-страховики нарощують обсяги вкладень у державні цінні папери, надходження яких зараз формують основу інвестиційного доходу.
.


© Дані підготовлені на основі офіційної статистики страховиків у рамках проекту журналу «Insurance Top» та «Форіншурер». Повне чи часткове використання рейтингів заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю УНДІ «Права та економічні дослідження».