Закон України №1110-V "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"


Тема Законы. Стандарты. Solvency II

Верховна Рада України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 2, ст. 14) такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім таких видів страхової діяльності:

виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

перестрахування;

страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції стосовно: перестрахування, виключно із страхуванням ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням товарів;

допоміжні послуги із страхування, такі як консультаційні послуги, оцінка актуарного ризику та задоволення претензій».

У зв'язку з цим частини другу – тринадцяту вважати відповідно частинами третьою – чотирнадцятою»;

2) пункт 2 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

31 травня 2007 року


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ