Постанова НБУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою"


Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2007 р. № 311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2007 року за № 1075/14342

Про затвердження Змін
до Положення про порядок та умови торгівлі
іноземною валютою

Відповідно до вимог статей 44 і 45 Закону України «Про Національний банк України» та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Правління Національного банку України

постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В. о. Голови А. В. ШАПОВАЛОВ

_________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

31.08.2007 № 311

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 вересня 2007 року за № 1075/14342

Зміни

до Положення про порядок та умови торгівлі
іноземною валютою

1. У розділі І пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Поточними неторговельними операціями в іноземній валюті є такі:

перекази з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров’я, що пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;

виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

оплата витрат, пов’язаних із смертю громадян (транспортні витрати і витрати на поховання);

оплата витрат іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів), витрат іноземних адвокатів;

оплата зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також оплата витрат на транспортування хворих;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;

оплата участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн;

оплата витрат фізичних осіб на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;

оплата витрат, пов’язаних з відрядженням за кордон;

платежі у зв’язку з прийняттям спадщини;

перерахування на утримання дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю;

перекази з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об’єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;

оплата фізичними особами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;

оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;

перерахування фізичними особами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

виконання зобов’язань за укладеними договорами з юридичними особами-нерезидентами стосовно відшкодувань витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов’язаних з виконанням ними професійних обов’язків;

на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій».

2. Після підпункту «д» пункт 1 глави 2 розділу II доповнити новим підпунктом такого змісту:

«е) копії документа про умови вступу до міжнародної організації у разі сплати вступного внеску або копії документа, який засвідчує вступ резидента до міжнародної організації, у разі сплати членського внеску. Для сплати вступного та членського внесків одночасно — документ, що підтверджує обов’язок сплатити ці внески одночасно».

У зв’язку з цим підпункти «е», «є» уважати відповідно підпунктами «є», «ж».

Директор Департаменту
валютного регулювання
О. А. ЩЕРБАКОВА


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ