Порядок погодження в Держфінпослуг договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами


Тема Перестрахование

Фориншурер

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 03.06.2005 N 4123
Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 червня 2005 р.
за N 694/10974

Відповідно до статей 27 та 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та статті 36 Закону України "Про страхування" , пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 124 ( 124-2004-п ) "Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента" та на виконання пункту 5 Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135 ( z0254-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475, із змінами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Порядок погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами (додається).

2. Порядок взаємодії своїх структурних підрозділів щодо погодження договорів перестрахування встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т.К.) разом з юридичним управлінням (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на директора Департаменту страхового нагляду Кореня С.О.

Голова Комісії В.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
03.06.2005 N 4123

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 червня 2005 р.
за N 694/10974

ПОРЯДОК

погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами

Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 5 Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року N 135 ( z0254-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (із змінами).

1. Для погодження договорів перестрахування страховики-резиденти та страхові (перестрахові) брокери-резиденти подають до територіальних управлінь Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) за місцем їх державної реєстрації разом із супровідним листом три примірники засвідчених копій договорів перестрахування та документів, які є невід'ємною частиною таких договорів (далі - договори перестрахування). Один примірник має бути засвідчений нотаріально, два інших засвідчені печаткою страховика, прошиті й пронумеровані.

2. Територіальні управління Держфінпослуг протягом п'яти робочих днів проводять розгляд договорів перестрахування на їх відповідність законодавству, а саме:

2.1. Договори перестрахування мають відповідати загальним вимогам до договорів, установленим Цивільним кодексом України ( 435-15 ), та вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим законодавством про зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням установлених іншим законодавством особливостей, зокрема щодо:

  • об'єкта перестрахування;
  • розміру страхової суми за договором перестрахування;
  • переліку страхових випадків;
  • розміру перестрахових внесків і строків їх сплати;
  • перестрахового тарифу;
  • умов здійснення перестрахової виплати та причин відмови в перестраховій виплаті.

2.2. Перестрахування здійснюється з дотриманням Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 N 124 (124-2004-п ).

2.3. Поняття "погодження" означає встановлення відповідності договорів перестрахування підпунктам 2.1 та 2.2 пункту 2 цього Порядку.

3. У разі відповідності договорів перестрахування вимогам підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього Порядку голова територіального управління (виконувач обов'язків) на титульному аркуші нотаріально завіреної копії договору перестрахування робить напис "Погоджено", а також зазначає свою посаду, прізвище та ініціали, ставить підпис, проставляє печатку територіального управління та повертає страховику або страховому (перестраховому) брокеру-резиденту, проставляючи відмітку в журналі реєстрації вихідної кореспонденції. Печатка також ставиться в кінці кожної, починаючи з наступної, сторінки нотаріально завіреної копії договору.

4. У разі невідповідності договорів перестрахування вимогам, указаним у підпунктах 2.1 та 2.2 пункту 2 цього Порядку, голова територіального управління (виконувач обов'язків) погоджує договори із зауваженнями. У цьому разі на титульному аркуші нотаріально завіреної копії договору перестрахування замість слова "Погоджено" проставляється напис "Погоджено із зауваженнями", і договір повертається страховику або страховому (перестраховому) брокеру-резиденту. Про повернення договору перестрахування робиться відмітка в журналі реєстрації вихідної кореспонденції. Зауваження викладаються окремим аркушем за підписом голови територіального управління (виконувача обов'язків). Лист із зауваженнями разом з примірником договору з написом "Погоджено із зауваженнями" повертається страховику-резиденту або страховому (перестраховому) брокеру-резиденту.

5. У разі, якщо зі змісту таких документів не випливає їх відповідності підпунктам 2.1 та 2.2 пункту 2 цього Порядку з причини відсутності документів, що підтверджують прийняття ризику в перестрахування (ковер-нота /cover note/), або звіту перед нерезидентом (бордеро /bordereau/), або іншого документа, який оформлюється страховиком, територіальне управління готує лист-відповідь страховику-резиденту або страховому (перестраховому) брокеру-резиденту про залишення без розгляду поданих документів із наведенням відповідних підстав. При цьому нотаріально завірена копія договору перестрахування повертається страховику-резиденту або страховому (перестраховому) брокеру-резиденту.

У разі відмови страховика-резидента або страхового (перестрахового) брокера-резидента подати необхідні документи та/або основний договір перестрахування, що мають підтвердити відповідність підпунктам 2.1 та 2.2 пункту 2 цього Порядку, такі договори перестрахування погоджуються із зауваженнями.

6. Після усунення причин, які стали підставою для погодження із зауваженнями або залишення без розгляду, страховик-резидент або страховий (перестраховий) брокер-резидент можуть повторно звернутися за погодженням договорів перестрахування.

Заступник Голови Т.Мосійчук


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ