Закон України "Про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Статтю 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" [1058-15] (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором
пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що дія статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" [1058-15]
поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.

Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ, 4 листопада 2004 року
N 2153-IV


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ