Про Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами


Тема Ценные бумаги

Держфінпослуг

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13.11.2003 N 124

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2003 р.
за N 1075/8396

Про Порядок формування статутного
фонду страховика цінними паперами

Відповідно до підпункту 5 статті 27 Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), підпункту 22 пункту 4 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003
( 292/2003 ), Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та
Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 )
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі - Комісія) П О С Т А Н О В И Л А:

1. При створенні страховика або збільшенні зареєстрованого
статутного фонду дозволяється формування статутного фонду
страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх
номінальною вартістю, але не більше 25 відсотків загального
розміру статутного фонду.
Дозволяється формування частки статутного фонду страховика
цінними паперами, що випускаються державою з урахуванням пункту 2
цього розпорядження, а саме облігаціями зовнішніх та внутрішніх
державних позик.

2. Формування статутного фонду страховика облігаціями
внутрішніх та зовнішніх державних позик дозволяється у разі, коли
умови випуску таких облігацій передбачають обов'язкове їх
погашення лише в грошовій формі.

3. Сума отримана страховиком при погашенні облігацій повинна
бути розміщена в порядку, встановленому законодавством щодо
формування статутного фонду фінансових установ.

4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання цього
розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.

5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження у засобах масової інформації після державної
реєстрації.

Голова Комісії В.Суслов


Протокол N 27
засідання Комісії від 13.11.2003


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ