«Європейський страховий альянс» пролонгувала облігатор на 2024 рік


ПрАТ «Європейський страховий альянс» оновило облігаторну програму перестрахування майнових, технічних та автотранспортних ризиків на наступний рік. Основним перестраховиком за всіма видами бізнесу залишається Hannover Ruck SE, Germany.

Перестраховик має високий міжнародний рейтинг надійності A+ (Superior), присвоєний рейтинговим агентством A.M. Best. Розміщення відбулось при посередництві брокера "Аон Фінленд Оі”.

Як і раніше, комбінований договір облігаторного перестрахування діє на базі ризикового ексцедента збитку.

Покриваються усі збитки за договорами страхування, співстрахування або факультативного перестрахування:

- майна, включаючи, але не обмежуючись, майном комерційних підприємств та приватних осіб, зокрема від усіх ризиків, від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, від ризиків перерви в процесі діяльності, включаючи втрату прибутку тощо, а також будівельно-монтажних ризиків, іпотеки, тощо;
- цивільної відповідальності перед третіми особами, зокрема, відповідальності орендатора/орендодавця, роботодавця, товаровиробника, професійної відповідальності;
- цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;
- транспортних засобів (каско), включаючи автобуси, засоби спеціального призначення та сільськогосподарську техніку, в тому числі під час проведення робіт, для яких така техніка технологічно передбачена.  | Форіншурер