Національний банк України поновив ліцензії СК "Грандвіс"


Національний банк України поновив страховій компанії "Грандвіс" дію ліцензій на провадження страхової діяльності. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 лютого 2024 року.

Захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій із зобов’язанням усунути порушення до 20 грудня 2023 року було застосовано у зв’язку з невиконанням страховиком рішення Комітету від 24.04.2023 № 21/740-рк Про зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення. Це рішення прийняте у зв’язку з порушенням страховиком нормативу платоспроможності та достатності капіталу, а також порушенням вимог до ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

На підтвердження виконання (усунення) зазначених у рішенні Комітету порушень страховик надав Національному банку інформацію та подав відповідні підтвердні документи, а також відкоригував звітність за попередні звітні періоди.

Рішення Комітету набрало чинності з 6 лютого 2024 року.

За результатами аналізу звітності за 9 місяців 2023 року страхова компанія отримала 4,88 млн грн страхових премій (частка ринку – 0,02%) та здійснила 716 тис. грн страхових виплат. Загальна сума активів компанії – 41 568 тис. грн, страхові резерви – 3 257 тис. грн.  | Форіншурер