Український бізнес у січні 2024 погіршив перспективи своєї діяльності - опитування НБУ


Український бізнес у січні 2024 погіршив оцінки результатів та перспектив своєї діяльностіУ січні бізнес погіршив оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні – травні 2022 року. У січні 2024 року ІОДА знизився до 41.0 з 45.7 у грудні 2023 року.

Посилення інтенсивності бойових дій, невизначеність щодо строків та обсягів надання зовнішньої фінансової допомоги, блокада західних кордонів, зростання виробничих витрат на посилення кіберзахисту, брак кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року сприяли погіршенню оцінок ділової активності підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

Підприємства промисловості посилили песимістичні очікування щодо результатів своєї економічної діяльності, зважаючи на зростання тиску з боку виробничих витрат та логістичні труднощі з перетином західного кордону: секторальний індекс у січні знизився до 43.7 (у грудні – 46.9). Респонденти суттєво погіршили оцінки обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, прогнозували подальше зменшення запасів сировини та матеріалів. Негативні оцінки щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію, а також обсягів незавершеного виробництва збереглися, щодо залишків готової продукції – посилилися.

Підприємства торгівлі другий місяць поспіль прогнозували погіршення своїх економічних результатів на тлі подорожчання імпорту через блокування західних кордонів, високі ціни на пальне та сповільнення попиту: секторальний індекс у січні знизився до 38.9 з 46.9 у грудні. Торговельні компанії найпесимістичніше оцінили обсяги товарообороту та закупівлі товарів для продажу, одночасно очікували на значне зростання залишків товарів для продажу. Респонденти суттєво пом’якшили оцінки щодо здорожчання вартості товарів, закуплених для продажу, водночас прогнозували подальше зростання цін постачальників, а також були налаштовані на подальше звуження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг вчергове посилили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на зниження попиту внаслідок підвищення власних тарифів, а також безпекові ризики: секторальний індекс становив 40.4 порівняно з 44.0 у грудні. Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів наданих послуг та нових замовлень, а також послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва вчетверте поспіль надали найпесимістичніші серед інших секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на інтенсивні бойові дії, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонний фактор: секторальний індекс становив 31.9 (у грудні – 42.1). Респонденти суттєво погіршили очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Будівельники посилили песимістичні оцінки щодо доступності підрядників та зберегли очікування щодо зменшення обсягів закупівлі їхніх послуг, попри сповільнення темпів росту вартості цих послуг.

Усі учасники опитування прогнозували здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань щодо прискорення темпів зростання закупівельних цін.

Оцінки щодо зайнятості погіршилися. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – в секторі будівництва.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 січня 2024 року. В опитуванні взяло участь 442 підприємства. Серед опитаних підприємств 44.1% – компанії промисловості, 28.5% – сфери послуг, 22.4% – торгівлі, 5.0% – будівництва; 32.4% респондентів – великі підприємства, 29% – середні, 38.7% – малі.

31.9% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.0% – лише експортні операції, 17.0% – лише імпортні операції, 42.1% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.  | Форіншурер