ПЗУ Україна уклала договори перестрахування на 2024 рік в умовах воєнного стану


ПЗУ Україна уклала договори перестрахування на 2024 рік в умовах воєнного стануПЗУ Україна уклала договори перестрахування на 2024 рік в умовах воєнного стану та певних існуючих обмежень страхового/перестрахового покриття для українського ринку.

ПЗУ Україна належить до однієї з найбільших фінансових груп у Східній та Центральній Європі і є дочірньою компанію однієї з найбільших страхових компаній у Східно-Європейському регіоні Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA, Польща), яка має рейтинг фінансової надійності «А-» від всесвітнього рейтингового агентства «Standard & Poor's».

В рамках багаторічної тісної плідної співпраці ПЗУ Україна має можливість користуватися синергією Групи PZU та її надпотужними облігаторними ємностями та широким набором покриття для різних видів страхування.

В 2024 році ПЗУ Україна має наступні облігаторні програми перестрахування на базі ексцедента збитку з PZU SA:

  • Майно: страхування майна фізичних та юридичних осіб, включаючи вогонь та розширене покриття (FLEXA+ Extended Coverage), страхування від усіх ризиків, страхування будівельно-монтажних ризиків, страхування машин та обладнання, інженерних ризиків і т. ін., з лімітом 964 320 154 грн.
  • Договір перестрахування авіаційний та морських ризиків: страхування вантажів та багажу (наземне, морське / річкове та авіа перевезення); відповідальність перевізника і експедитора (наземний, морський/авіа транспорт); рухомий склад/залізничний транспорт; водний та повітряний транспорт, відповідальність власників водного та авіаційного транспорту, яхти, з лімітом 20 000 000 Євро.
  • Відповідальність перед третіми особами: загально-цивільна відповідальність, у тому числі, відповідальність за раптову, або випадкову шкоду, заподіяну навколишньому середовищу, відповідальність за якість продукції, відповідальність роботодавців, професійна відповідальність для наступних видів діяльності: юридичні компанії, бухгалтери, аудитори, архітектори, IT компанії, охоронні компанії (за виключенням перевезення готівкових коштів та інших монетарних активів), будівельні компанії, орендатори, орендодавці (стосується тільки прямого матеріального збитку), управління нерухомим майном, страхові брокери і т. ін., з лімітом 96 432 015 грн.

По всім вказаним вище облігаторним договорам перестрахування діють зазначені ліміти як щодо оригінальних договорів страхування, так і щодо прийняття ризиків по вхідному перестрахуванню та на базі співстрахування без будь-яких обмежень.

ПЗУ Україна також має перестрахове покриття для аграрного бізнесу в рамках двох облігаторних програм перестрахування, що дозволяє надавати максимально конкурентні умови та всеосяжне покриття для підприємств аграрного сектору економіки:

  • Облігаторний договір перестрахування на базі ексцедента збитку для покриття полісів страхування спеціальної техніки та техніки сільськогосподарського призначення з лімітом 15 000 000 грн. Перестраховик-лідер Polish Re (Польща), рейтинг фінансової надійності - «А-» від AM Best.
  • Квотний облігаторний договір перестрахування сільськогосподарського бізнесу: страхування посівів, багаторічних рослин (садів, фруктових садів і виноградників) та майбутнього врожаю сільськогосподарських культур. Ліміт по Україні - 2 200 000 000 грн, ліміт по полісу - 150 000 000 грн. Перестраховик-лідер Polish Re (Польща), рейтинг фінансової надійності - «А-» від AM Best.

  | Форіншурер