S&P переглянуло критерії рейтингів сектору страхування та модель капіталу страховиків


S&P переглянуло критерії рейтингів страхування та модель капіталуS&P Global опублікувало остаточну версію переглянутих критеріїв рейтингу страхування та моделі капіталу, яка вплине на 30% страхових компаній, причому очікується, що лише 10% зазнають рейтингових змін.

Ці критерії спрямовані на те, щоб відзначити страхові компанії з більшою капіталізацією та підвищити узгодженість у їхніх заявках. Однією з помітних змін є включення відкладених витрат на придбання, не пов’язаних із страхуванням (DAC), до розрахунків капіталу, що пропонує більш детальну оцінку фінансової стійкості компаній.

Крім того, коригування ставки дисконтування для резервів на майно та нещасні випадки (IP&C), яке тепер базується на ставці прибутковості державних облігацій, яка є найближчою до тривалості резерву, має на меті забезпечити точніше відображення економічної вартості.

S&P також відкоригувала розрахунок боргу та толерантності до гібридного капіталу, сприяючи більшій узгодженості між регіонами та потенційно вплинувши на майбутні стратегії управління капіталом.

Важливе уточнення стосується режиму пріоритетного боргу, особливо для бермудських компаній, які тепер можуть утримувати капітал у холдинговій компанії з 20%-ю знижкою, зберігаючи при цьому кредит для пріоритетного боргу.

Крім того, S&P чітко враховує переваги диверсифікації ризиків для напрямків діяльності, оновлюючи припущення щодо кореляції. Однак компанії стикаються з підвищеними проблемами, пов’язаними з підвищенням витрат у різних ризиках, особливо з довгостроковими резерами, де витрати можуть подвоїтися або потроїтися.

Крім того, коригування рівнів стресу від природних катастроф до періодів повернення 1 з 333 років і 1 з 500 років на рівнях AA і AAA, відповідно, відображає ретельну переоцінку динаміки ризику.

S&P включило до списку 64 компанії для перегляду рейтингу, очікуючи значних змін у оцінці капіталу, що призведе до потенційних коригувань рейтингів фінансової стійкості (FSR) або кредитних рейтингів емітента (ICR). Перевірку цих страховиків планується завершити до лютого 2024 року.

Бермудські перестраховики та холдингові компанії зі страхування життя в США були переведені до прогнозу CreditWatch Negative, що відображає потенційну зміну ICR. Цей крок, спричинений переоцінкою та відгуками під час процесу запиту на коментар (RFC), може вплинути на майбутні боргові та гібридні витрати.

Страховикам, на яких негативно впливають нові критерії, рекомендується вивчити варіанти перестрахування для компенсації капіталу, такі як покриття несприятливого розвитку (ADC), передача портфеля збитків (LPT) або додаткове покриття. Заохочується взаємодія з представниками стратегічного планування та управління капіталом.  | Форіншурер