НБУ посилить вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика


Національний банк пропонує до громадського обговорення проєкт Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика.

Положення розроблене з метою забезпечення реалізації вимог Закону України “Про страхування” з урахуванням принципів Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування та кращих європейських практик (Solvency IІ).

Положенням передбачено два головні блоки вимог:

1) перший блок – про забезпечення платоспроможності, яким, зокрема, встановлюється порядок розрахунку регулятивного капіталу та прийнятного регулятивного капіталу з урахуванням обмежень до складу та структури прийнятних активів для їх розрахунку, а також порядок розрахунку капіталу платоспроможності.

До 2027 року страховики застосовуватимуть спрощений підхід до розрахунку капіталу платоспроможності з урахуванням показників страхових премій, страхових виплат, технічних резервів тощо. Мінімальний капітал за спрощеним підходом для окремих категорій страховиків, зокрема life-страховиків та non-life-страховиків, із значними обсягами діяльності встановлено на рівні не менше 48 млн грн, для інших – 32 млн грн;

2) другий блок вимог Положення включає вимоги до інвестиційної діяльності страховика, в тому числі до активів для покриття технічних резервів та обмеження на інвестування.

Положення набере чинності з 01 січня 2024 року та передбачатиме шестимісячний термін для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до нових вимог. Після цієї дати за порушення вимог щодо платоспроможності Національний банк не застосовуватиме заходи впливу до страховиків у разі виконання планів відновлення діяльності та/або фінансування.  | Форіншурер