Дохід Munich Re від страхування та перестрахування за 9М2023 зріс до 29,3 млрд євро


Дохід Munich Re від страхування та перестрахування за 9М2023 зріс до 29,3 млрд євроЧистий результат німецького перестраховика Munich Re склав 1169 млн. євро у третьому кварталі 2023 року та 3593 млн. євро за перші три квартали.

Munich Re завершив третій квартал поспіль із чистим результатом, який перевищив прогноз [у дужках], зазначає Beinsure. Страховий дохід дещо впав у річному обчисленні до 14 460 млн євро (14 643 млн) у третьому кварталі; за 1–3 квартали ця цифра зросла до 42 908 млн євро (41 676 млн).

Загальний технічний результат зріс до 2 221 млн євро (1 729 млн) у третьому кварталі, а інвестиційний результат зріс до 760 млн євро (691 млн). Валютний результат склав 309 млн. євро (568 млн.), зокрема завдяки збільшенню курсу по відношенню до долара США. Операційний результат зріс до 1776 млн євро (1343 млн), а ефективна податкова ставка склала 32,6% (15,1%).

Власний капітал на звітну дату був трохи вищим (27 647 млн євро), ніж на початку року (27 245 млн євро). Коефіцієнт платоспроможності становив приблизно 271% (260% станом на 31 грудня 2022 року), що значно перевищує оптимальний діапазон (175–220%).

У 3 кварталі 2023 р. річна рентабельність капіталу (ROE) склала 15,8% (16,4%); рентабельність капіталу за 1–3 квартали становила 16,5% (21,6%) – причому обидві цифри знаходяться на верхній межі цільового діапазону рентабельності капіталу від 14 до 16%, зазначеного в стратегічній програмі «Амбіція 2025».

Сфера перестрахування внесла 995 мільйонів євро (851 мільйон) у чистий результат Групи в 3 кварталі; результат за 1-3 квартали склав 2950 млн євро (3614 млн). Страховий дохід від укладених страхових контрактів знизився до 9 456 млн євро (10 052 млн) у третьому кварталі. Загальний технічний результат зріс до 1626 млн. євро (1183 млн.), тоді як операційний результат зріс до 1495 млн. євро (1012 млн. євро).

Загальний технічний результат перестрахування життя та здоров’я склав 440 мільйонів євро (393 мільйони) у третьому кварталі. Чистий результат знизився до 351 мільйона євро (542 мільйони) у річному обчисленні, причому результат у третьому кварталі 2022 року був зумовлений значним курсовим зростанням. Страховий дохід від укладених страхових контрактів знизився до 2 610 млн євро (2 800 млн) через валютний перерахунок.

Чистий результат перестрахування майна від нещасних випадків склав 644 мільйони євро (309 мільйонів) у третьому кварталі. Страховий дохід скоротився порівняно з попереднім роком до 6 845 млн. євро (7 252 млн.), зокрема, завдяки одноразовому ефекту в 3 кварталі 2022 р. Сукупний коефіцієнт склав 82,0% (88,9%) страхового доходу (чистого) для Q3 і 83,0% (79,9%) для Q1–3. Нормалізований комбінований коефіцієнт становив 85,5% у 3 кварталі.

Витрати на великі збитки скоротилися в річному обчисленні до 770 мільйонів євро (2134 мільйони). Ці цифри включають прибутки та збитки від значних збитків за попередні роки.

Витрати на великі збитки відповідали 11,7% (30,8%) страхового доходу (чистого) і, таким чином, були нижчими за довгострокове середнє очікуване значення в 14%, як для 3-го, так і для 1-3 кварталів (12,5%).

Основні техногенні збитки скоротилися до 235 млн. євро (460 млн.), тоді як основні збитки від природних катастроф впали до 535 млн. євро (1675 млн. євро). Ці основні показники збитків враховують вплив дисконтування та коригування ризику.

Найдорожчою природною катастрофою для Munich Re у третьому кварталі стала лісова пожежа на Мауї (Гаваї), збитки якої склали приблизно 200 мільйонів євро (номінальна вартість).

У третьому кварталі резерви в розмірі 333 млн євро (330 млн) були вивільнені для покриття основних збитків за попередні роки, що відповідає 5,1% (4,8%) доходу від страхування. Munich Re постійно прагне встановити суму резервів для нових претензій у самій верхній частині діапазону оцінки, щоб прибутки від вивільнення частини цих резервів могли бути отримані на більш пізньому етапі.

Інвестиційний результат Munich Re збільшився до 760 мільйонів євро (691 мільйон) у третьому кварталі. Регулярний прибуток від інвестицій зріс до 1797 млн. євро (1551 млн.), насамперед через постійне зростання процентних ставок.

Загалом інвестиційний результат за 3 квартал становив прибуток у 1,4% від середньоринкової вартості портфеля. Поточна прибутковість становила 3,3%, а прибутковість реінвестицій – 4,5%. Станом на 30 вересня 2023 року коефіцієнт забезпечення капіталом, включаючи похідні фінансові інструменти, пов’язані з капіталом, становив 3,2% (2% станом на 31 грудня 2022 року). Станом на 30 вересня 2023 року інвестиційний портфель становив 209 957 млн євро (207 965 млн).

У сфері перестрахування Munich Re зараз очікує прибуток близько 3,8 млрд євро (раніше близько 3,3 млрд євро) і, через вплив валютних курсів, дохід від страхування в розмірі близько 38 млрд євро (раніше близько 39 млрд євро) у 2023 фінансовому році.   | Форіншурер / Beinsure