НБУ провів опитування представників бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні


Бізнес, попри повномасштабну війну, другий квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. На тлі стабільного функціонування енергосистеми респонденти продовжили прогнозувати зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Одночасно тривало поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) не змінився порівняно з ІІ кварталом 2023 року і становив 104.5%. Серед чинників оптимізму посилення позитивних очікувань щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва та пом’якшення негативних оцінок щодо інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт. Водночас посилилися негативні оцінки щодо кількості працівників.

Бізнес другий квартал поспіль продовжує прогнозувати зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становив 9.8% порівняно з 17.3% у ІІ кварталі. Зростання очікують підприємства більшості напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей.

Тривало поліпшення інфляційних очікувань: у ІIІ кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 14.8% порівняно з 15.7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікують інфляцію нижче 15.0%, зросла до 52.2% з 46.6% у попередньому опитуванні. На думку 83.7% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Очікується незначне посилення впливу курсового чинника (на 1.6 п. п. до 56.3%). Втретє поспіль найбільше порівняно з іншими очікується посилення впливу чинника "податкові зміни" (на 5.9 п. п. до 21.8%).

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.00 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 40.43 грн/дол. США). Понад половина респондентів (56.5% порівняно з 44.3% у ІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Попри позитивні тенденції, поточний фінансово економічний стан підприємств залишається слабким, а загальна оцінка – негативною: баланс відповідей становив "мінус" 5.8% порівняно з "мінус" 11.1% у ІІ кварталі.

Водночас бізнес зберіг позитивні оцінки очікуваного фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 6.0% (у ІІ кварталі 2023 року – 9.6%). Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства переважної більшості видів економічної діяльності, найбільш оптимістичні у своїх оцінках підприємства будівництва та переробної промисловості – баланси відповідей 15.0% та 13.2% відповідно.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, і надалі очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 7.1% (у ІІ кварталі – 15.3%). Найвищі очікування мають підприємства енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку, а також будівництва (баланси відповідей 62.5%, 25.0% і 25.0% відповідно). Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо зросла і становить 24.2% порівняно з 23.1% у попередньому опитуванні.

Респонденти посилили негативні прогнози щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 7.0% (у ІІ кварталі – "мінус" 3.8%). Лише респонденти підприємств торгівлі очікують збільшення кількості працівників.

Посилились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 47.2% порівняно з 44.6% у ІІ кварталі.

Серед підприємств, що планують залучати кредити, зросла частка тих, що надають перевагу кредитам у національній валюті – 82.0% (у ІІ кварталі – 79.2%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки – 49.1% відповідей. Водночас посилився вплив фактору "надмірні вимоги до застави" – на 2.2 п. п. до 31.1%.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, дещо зросла і становить 8.2% порівняно з 7.3% у попередньому кварталі.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.  | Форіншурер