Insurance Europe виступає за покращення доступності та прозорості рейтингів ESG


Insurance Europe виступає за покращення доступності та прозорості рейтингів ESGЄвропейська федерація страхування та перестрахування Insurance Europe підтримує пропозицію Європейської Комісії щодо покращення доступності, цілісності та прозорості рейтингової діяльності з екологічного, соціального та державного управління (ESG - Environmental, social, governance).

На думку федерації, заплановане запровадження регулятивних стандартів для рейтингової діяльності має покращити якість інформації про рейтинги ESG, а також усунути існуючі недоліки на ринку ESG.

У своїй консультаційній відповіді, Insurance Europe виклала низку напрямків удосконалення пропозицій ЄК.

Перша сфера полягає в тому, щоб включити необроблені продукти ESG до сфери застосування Регламенту. Окрім рейтингів ESG, дані ESG однаково важливі для підтримки стійких інвестиційних стратегій та управління ризиками.

По-друге, Insurance Europe вважає доцільним включити всю групу постачальників рейтингів ESG до регулювання, що допоможе уникнути можливостей обходу залучення третіх сторін, зокрема у розповсюдженні рейтингів та даних ESG через ліцензійні угоди з нерегульованими компаніями групи.

Далі йдуть вимоги щодо розкриття інформації, де зобов’язання щодо розкриття інформації мають застосовуватися в повному обсязі, незалежно від того, чи отримує користувач рейтинг безпосередньо від рейтингового агентства ESG, дочірньої компанії чи третьої сторони.

Наступним напрямком вдосконалення, запропонованим Insurance Europe, є забезпечення недискримінаційного доступу до рейтингів ESG, у тому числі для приватних інвесторів. Зрештою, цей доступ дозволить інвесторам отримати більше інформації про рейтинги, а меншим інституційним інвесторам і роздрібним інвесторам краще використовувати рейтинги ESG у своїх інвестиційних рішеннях.

Insurance Europe стверджує, що в пропозиції ЄК бракує чіткого визначення фінансових продуктів. Insurance Europe пропонує вибрати кінцеві терміни впровадження та перехідні періоди таким чином, щоб рейтингові агенції могли створити необхідні юридичні організаційні структури.

Insurance Europe підкреслює, що ринок рейтингів і даних ESG вже складається з кількох великих гравців поряд із меншими спеціалізованими компаніями. Але для уникнення подібної концентрації ринку, яка спостерігається в кредитних рейтингах, регулювання не повинно встановлювати цінові обмеження, які в кінцевому підсумку призведуть до того, що менші/нові компанії вважають, що інвестиції в таку структуру даних і моделі не будуть доцільними.  | Форіншурер