Перестраховик Munich Re за підсумками 6М2023 отримав 2,4 млрд євро прибутку


Перестраховик Munich Re за підсумками 6М2023 отримав 2,4 млрд євро прибуткуMunich Re отримав прибуток у розмірі 1154 млн євро у другому кварталі 2023 року та 2425 млн євро за 6 місяців 2023 року. Вищий результат у першій половині 2022 року пояснюється меншим ефектом відміни дисконту та меншими витратами на великі збитки, пише Beinsure.

Дохід від страхових операцій зріс у порівнянні з минулим роком до 14 175 млн. євро у другому кварталі; у 1–2 кварталах ця цифра зросла до 28 448 млн євро. Другий квартал показав високі показники бізнесу як у ERGO, так і в сегменті перестрахування.

Загальний технічний результат у другому кварталі склав 2159 млн євро, а інвестиційний результат зріс до 596 млн євро. Валютний результат впав до 44 мільйонів євро, оскільки в цьому ж кварталі минулого року відбувся курсовий приріст по відношенню до долара США. Операційний результат склав 1573 мільйони євро, ефективна податкова ставка – 24,6% (28,1%).

Власний капітал на звітну дату був дещо вищим (27 436 млн євро), ніж на початку року (27 245 млн євро). Коефіцієнт платоспроможності становив приблизно 273% (260% станом на 31 грудня 2022 року), що вище оптимального діапазону (175–220%).

У 2 кварталі 2023 р. річна рентабельність власного капіталу (ROE) склала 15,5% (24,2%); рентабельність капіталу за перше півріччя склала 16,9% (24,3%) – причому обидві цифри знаходяться на верхній межі цільового діапазону рентабельності капіталу від 14 до 16%, зазначеного в стратегічній програмі Ambition 2025.

Сфера перестрахування внесла 904 мільйони євро у чистий результат Групи у другому кварталі; результат за 1–2 квартали склав 1955 млн євро. Зменшення у Q2 було частково пов'язане з навмисно понесеними збитками від продажу цінних паперів з фіксованим відсотком у перестрахуванні майна від нещасних випадків.

Перестрахування життя та здоров’я забезпечило сильний загальний технічний результат у розмірі 325 млн євро у другому кварталі. Внесок у чистий результат від випуску контрактної сервісної маржі відповідав очікуванням. Значне зростання нового бізнесу з лишком компенсувало вивільнену суму.

Чистий результат перестрахування життя та здоров'я склав 326 мільйонів євро. Чистий результат перестрахування майна від нещасних випадків склав 578 млн євро у другому кварталі.

За рахунок вищих річних витрат на покриття великих збитків сукупний коефіцієнт склав 80,5% чистого страхового доходу за 2 квартал та 83,5% за 1–2 квартали. Нормований комбінований коефіцієнт становив 86,2%.

Витрати на великі збитки зросли в річному обчисленні до 600 млн євро у другому кварталі. Ці цифри включають прибутки та збитки від значних збитків за попередні роки.

Витрати на великі збитки відповідали 9,3% чистого доходу від страхування і, таким чином, були нижчими за довгострокове середнє очікуване значення в 14%, як за 2 квартал, так і за півріччя (12,8%).

Незважаючи на те, що великі техногенні збитки скоротилися до 155 млн євро, це було компенсовано великими витратами на збитки від природних катастроф, які зросли до 445 млн євро. Наведені цифри основних збитків враховують вплив дисконтування та коригування ризику.

Найдорожчою природною катастрофою для Munich Re у другому кварталі стала повінь в Італії, збитки якої склали приблизно 200 мільйонів євро (номінальна вартість).

У другому кварталі резерви на суму 322 мільйони євро були вивільнені для покриття основних збитків за попередні роки; цей показник відповідав 5% чистого страхового доходу. Munich Re постійно прагне встановити суму резервів для нових претензій у верхній частині діапазону оцінки, щоб прибутки від вивільнення частини цих резервів могли бути отримані на більш пізньому етапі.

Під час поновлення перестрахування станом на 1 липня 2023 року обсяг бізнесу дещо зменшився до 3,6 млрд євро (–1,9%), оскільки Munich Re вибірково припинила діяльність, яка більше не відповідала очікуванням щодо цін, умов і положень. Головним акцентом липневих поновлень був бізнес у Північній Америці, Південній Америці, Австралії та глобальні клієнти.

Інвестиційний результат Munich Re зріс до 596 млн євро у другому кварталі, а регулярний дохід від інвестицій зріс до 1763 млн євро.  | Форіншурер / Beinsure