Мінагрополітики затвердило умови страхування майбутнього врожаю зернових з держпідтримкою


Мінагрополітики затвердило умови страхування майбутнього врожаю зернових з держпідтримкою Мінагрополітики наказом від 16.06.2023 року №1285 затвердило Умови страхування майбутнього врожаю зернової сільськогосподарської культури з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків на весняно-літній період вирощування, істотні умови договору страхування та низку форм, актів та інструкцій.

Перелік страхових випадків та страхові ризики визначаються в Умовах страхування.

Страхування майбутнього врожаю здійснюється на випадок загибелі (недобору, недоотримання) врожаю внаслідок настання страхових ризиків (окремих або їх комбінації) у весняно-літній період, а саме:

1) аномально волога погода, весняне водопілля і паводки, дощі, злива, перезволоження ґрунту;

2) сильний вітер (у тому числі ураганний вітер, шквал, смерч), град (градобій), пилова буря, суховій;

3) заморозок;

4) засуха (посуха) ґрунтова, засуха (посуха) повітряна, комплекс посушливих явищ, спека, удар блискавки та пожежі, спричинені блискавкою;

5) епіфітотія, осередок масового розмноження шкідливого організму, спалах масового розмноження шкідника рослин, вторинні хвороби рослин;

6) протиправні дії третіх осіб.

Розрахунок збитку проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору і зазначається страховиком у страховому акті. У разі розбіжностей при визначенні причин і розміру збитку страхувальник і страховик мають право провести незалежну експертизу. Така експертиза проводиться за рахунок сторони, яка вимагала її проведення.

Не вважається страховим випадком загибель (недобір, недоотримання) врожаю зернової сільськогосподарської культури, якщо вона настала у разі подій, не передбачених Договором:

  • захворювань рослин, якщо їх поширення не визнане епіфітотією;
  • вторинних хвороб рослин, якщо вони не спричинені страховими ризиками;
  • впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;
  • техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього природного середовища;
  • військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів, дії знарядь війни;
  • громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку;
  • вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної або самопроголошеної влади;
  • порушення страхувальником встановлених правил зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин і предметів або інших правил експлуатації, визначених для інших категорій майна;
  • страхувальник або особа, яка знаходиться з ним у трудових відносинах або залучена на договірних умовах, вчинила навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжила заходів щодо запобігання страховому випадку і зменшенню розміру збитку.


  | Форіншурер