НБУ пом'якшив валютні обмеження для страховиків щодо перестрахування нерезидентам


НБУ помНаціональний банк пом'якшує валютні обмеження та з 13 грудня страховики отримають можливість здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування, укладеними з нерезидентами. Зокрема, мова йде про платежі на підставі:

  • договорів, укладених до 24 лютого 2022 року за документами, які були складені до 31 травня 2022 року;
  • договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня 2022 року, якщо їх умовами передбачено покриття воєнних ризиків.

Водночас установлено чіткі вимоги для здійснення відповідних операцій. Так, по-перше, перестраховик-нерезидент, з яким укладено договір перестрахування, повинен мати рейтинг фінансової надійності, що за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best).

По-друге, українська страхова компанія, яка здійснює перестрахування, має відповідати низці вимог, серед яких:

  • відсутність рішення НБУ про визнання структури власності страховика непрозорою;
  • відсутність рішення НБУ про визнання ділової репутації страховика, його власників істотної участі або керівників чи ключових осіб небездоганною;
  • дотримання страховиком нормативу платоспроможності та достатності капіталу й нормативу ризиковості операцій.

З метою отримання підтвердження про відповідність вимогам для подальшої передачі обслуговуючому банку страховик має звернутися до НБУ. 

Надання можливості сплачувати валютні платежі за договорами з перестраховиками-нерезидентами дадуть змогу забезпечити дотримання страховиками зобов’язань перед клієнтами та міжнародними партнерами, що виникли станом на 31 травня 2022 року. Це важливо для збереження безперервності роботи страхового ринку країни.

Чіткі вимоги для здійснення таких операцій дадуть змогу упередити непродуктивний відплив капіталу та захистити міжнародні резерви України.

Крім того, Національний банк врегулював:

  • питання оплати нерезидентам страхових платежів за договорами перестрахування авіаційних ризиків щодо повітряних суден, у тому числі тих, які перебувають в оренді або лізингу;
  • уточнив норми щодо здійснення переказів перестраховикам-нерезидентам за міжнародними договорами страхування «Зелена картка»;

Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 09 грудня 2022 року № 242 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 13 грудня 2022 року.   | Форіншурер