Страховики вітають пропозиції щодо нової системи ЄС для уникнення подвійного оподаткування


Insurance Europe вітає ініціативу Європейської Комісії запровадити загальну, більш ефективну загальноєвропейську систему податкових пільг, утримуваних у джерела доходу, зазначає федерація страховиків у своїй відповіді на консультації, проведені ЄК щодо податків, що утримуються, і нової системи ЄС для уникнення подвійного оподаткування.

Значна відмінність у правилах призводить до тривалих, складних і дорогих процедур звільнення від податку на дохід. У деяких випадках інвестори відмовляються від свого права вимагати відшкодування або звільнення від утриманого податку.

Insurance Europe вважає, що вимоги до змісту мають бути гармонізовані, а Директиву про материнські та дочірні компанії та Директиву про відсотки та роялті слід уточнити, щоб забезпечити юридичну визначеність щодо цінних паперів та внутрішньогрупових платежів.

Платникам податків і податковим органам потрібна юридична визначеність щодо того, чи поширюються пільги на утримання податку, які держава джерела надає своїм власним платникам податків-резидентам, на іноземних платників податків, щоб уникнути дискримінаційної практики, яка суперечить принципу вільного руху капіталу.  | XPRIMM