Рейтинг страхових компаній України

Інше страхування життя (bancassurance) → Рейтинг компаній страхування життя за 3 місяці 2023 г.Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2023 року за іншими договорами страхування життя (банківське, критичні захворювання)

Стра­хові компа­ніїСтра­хові пла­тежі за 1 ква­рта­л 2023р., тис. грн.Стра­хові резе­рви­, тис. грн.
1ARX LIFE70 80251 844
2МЕТЛАЙФ68 97350 630
3УНІКА ЖИТТЯ34 60051 859
4ТАС23 94735 053
5PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ11 2368 411
6КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП3811 276
7КД-ЖИТТЯ42104
.ВСЬОГО209 980199 177
.  

Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top