Законы Украины и нормативные акты о страховании

Закон України "Про внесення зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Верховна Рада України внесла зміни до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"


Постанова КМУ N 1185 "Про реалізацію деяких положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Затвердджує Порядок обчислення та сплати сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що не були сплачені за відповідні роки служби у період після 1 січня 2004 р. щодо осіб, які не набули (не набудуть) право на пенсію за вислугу років


Упрощенная система налогообложения (единый налог)
Прежде чем зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя, следует проанализировать и определиться, какой способ налогообложения выбрать


Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
Внесено до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 345) ряд змін


Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості


Постанова "Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2004 рік"
Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про внесення змін до бюджету Фонду на 2004 рік" № 51 від 25 червня 2004 р.


Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів
Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру (далі - Реєстр) страхових та перестрахових брокерів розроблене відповідно до Законів України "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"...


Постанова КМУ "Про затвердження Порядку передачі до архівних установ або підрозділів документів з обліку виплат застрахованих осіб"
Цей Порядок визначає процедуру передачі для зберігання в архівних установах або підрозділах документів з обліку виплат застрахованих осіб


Постанова КМУ "Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструктури напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 р."
Національна мережа міжнародних транспортних коридорів як складова частина системи транс'європейських коридорів надає можливість українським об'єктам туристичних відвідувань приєднатися до загальноєвропейської мережі туристичних маршрутів


Постанова КМУ "Про внесення змін до Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення"
Гарантії банків надаються безпосередньо митним органам або можуть застосовуватися як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками


Про затвердження Методики формування резервів із страхування життя
27.01.2004 № 24 / Ця Методика установлює основні принципи оцінки вартості грошових зобов'язань страховика за договорами страхування життя. У рамках Методики під формуванням страхових резервів (розрахунком резервів) мається на увазі саме оцінка обсягу страхових зобов'язань


Про Порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами
13.11.2003 №124 / У Розпорядженні Держфінпослуг йдеться про порядок формування статутного фонду страховика цінними паперами


Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду
13.11.2003 №123 / Ці Порядок і правила розповсюджуються на страховиків, які отримали в установленому порядку ліцензії на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та є членами Ядерного страхового пулу


Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
09.07.2003 №1057-ІV / Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності


Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”
09.07.2003 №1058-ІV / Закон визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонд1-15 16-30 31-45 46-60 61-73