Законы Украины и нормативные акты о страховании

Зміни до Закону України №3240 "Про внесення змін до Закону України “Про страхування”
Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім страхової діяльності виключно із страхування ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом


Закон України "Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо сплати страхових внесків гірничими підприємствами"
Установлює, що у 2007 році гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду


Закон України "Про внесення змін до Закону України «Про страхування»
Забороняється здійснювати страхову діяльність на території України страховиками-нерезидентами, крім страхової діяльності виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники)


Постанова НБУ №381 "Про внесення змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності"
До Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.04.2000 N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 254/4475 (зі змінами) внесено ряд змін


Об оплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины
Постановление Правления Пенсионного фонда Украины "О внесении изменений в Инструкцию о порядке расчета и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины"


Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт”
Цей Закон визначає засади організації та діяльності автомобільного транспорту. Внесено зміни до Закону України “Про автомобільний транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105)


ЗМІНИ, що вносяться до Порядку та умов державного обов'язкового страхування життя і здоров'я суддів редакція від 12.04.2006
Страхові платежі за державним обов’язковим страхуванням життя і здоров’я суддів, включаючи пов’язані з цим витрати страховиків, уповноважених на здійснення такого виду страхування, в розмірі шести відсотків загальної суми цих платежів, а також витрати на виплату страхових сум застрахованим, перераховуються Конституційним Судом України, Верховним Судом України


Проект положення Держфінпослуг про внесення страховиків до реєстру фінансових установ
Про затвердження Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ


Проект Розпорядження Держфінпослуг Про зміни до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,іншими, ніж страхування життя
Про затвердження змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,іншими, ніж страхування життя


Проект Розпорядження Держфінпослуг Про зміни до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів із страхування життя
Зміни до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 26.11.2004 N 2875, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.12.2004 за N 1626


Проект положення Держфінпослуг про нормативи достатності капіталу та ліквідності активів страховиків
Про затвердження Положення про нормативи достатності капіталу та ліквідності активів страховиків та внесення змін до розпорядження від 03.02.2004 № 39


Розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін та доповнень до Порядку складання звітних даних страховиків"
Цей Порядок розроблений відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 33, 34 Закону України "Про страхування" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"


Постанова КМУ від 14 вересня 2005 р. № 909
"Про проведення експерименту із створення автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" 909- редакція від 14.09.2005


Постанова КМУ № 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод"
У разі коли під час ДТП пошкоджено лише застраховані транспортні засоби та немає загиблих і травмованих, допускається оформлення відповідних матеріалів представником страхової організації без участі працівника підрозділу Державтоінспекції за згодою учасників пригоди


Порядок погодження в Держфінпослуг договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами
Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами1-15 16-30 31-45 46-60 61-73