Постанова КМУ №890 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ з питань обов’язкового державного страхування"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2009 р. № 890

Київ


Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
обов’язкового державного страхування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань обов’язкового державного страхування зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

_____________________________________________

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань обов'язкового державного страхування

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2009 р. № 890

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
обов’язкового державного страхування

1. У Порядку та умовах державного обов’язкового особистого страхування працівників прокуратури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 486 (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 226; 1995 р., № 6, ст. 146, № 9, ст. 229):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Державне обов’язкове особисте страхування працівників прокуратури здійснюється страховиками, які одержали відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Страхові платежі за державним обов’язковим особистим страхуванням працівників прокуратури, включаючи витрати страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків їх загальної суми, перераховуються Генеральною прокуратурою України (далі — страхувальник) на окремий рахунок страховика.”;

2) у пункті 4 слова “установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією “ОРАНТА” за погодженням” замінити словами “страхувальник щороку погоджує”;

3) у пунктах 7—10, 13 і 14 слова “Національна акціонерна страхова компанія “ОРАНТА” в усіх відмінках замінити словом “страховик” у відповідному відмінку;

4) у першому реченні абзацу другого підпункту “б” пункту 7 слова “за цю ж саму” замінити словами “за цей самий”;

5) у тексті Порядку слова “страхова подія” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “страховий випадок” у відповідному відмінку і числі;

6) у додатку 2 до Порядку слова “Начальнику відділення Національної акціонерної страхової компанії “ОРАНТА” замінити словами “Керівникові страхової організації”, слова “страхова подія” в усіх відмінках — словами “страховий випадок” у відповідному відмінку, а слова “цією подією” — словами “цим випадком”.

2. У Порядку та умовах державного обов’язкового особистого страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 515 “Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні” (ЗП України, 1993 р., № 11, ст. 253; 1995 р., № 6, ст. 146):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Державне обов’язкове особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби здійснюється страховиками, які одержали відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Страхові платежі за державним обов’язковим особистим страхуванням службових осіб державної контрольно-ревізійної служби, включаючи витрати страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків загальної суми таких платежів, перераховуються ГоловКРУ
(далі — страхувальник) на окремий рахунок страховика.”;

2) у пункті 4 слова “установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією “Оранта” за погодженням з” замінити словом “визначаються”;

3) у пунктах 7—10, 13 і 14 слова “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” в усіх відмінках замінити словом “страховик” у відповідному відмінку;

4) у тексті Порядку слова “страхова подія” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “страховий випадок” у відповідному відмінку і числі;

5) у додатку 2 до Порядку слова “Начальнику відділення Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” замінити словами “Керівникові страхової організації”, слова “страхова подія” в усіх відмінках — словами “страховий випадок” у відповідному відмінку, а слова “цією подією” — словами “цим випадком”.

3. В Умовах обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народних депутатів України та порядку виплати їм і членам їхніх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1993 р. № 969 (ЗП України, 1994 р., № 4, ст. 86; 1995 р., № 6, ст.146; Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2194):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Обов’язкове державне страхування життя і здоров’я народних депутатів України здійснюється страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Страхові платежі за обов’язковим державним страхуванням життя і здоров’я народних депутатів України, включаючи витрати страховика на його здійснення, в розмірі, що не перевищує 6 відсотків загальної суми таких платежів, перераховуються Управлінням справами Апарату Верховної Ради України (далі — страхувальник) на окремий рахунок страховика, з яким укладено договір страхування.”;

2) у пункті 3 слова “установлюються щорічно Національною акціонерною страховою компанією “Оранта” за погодженням” замінити словами “страхувальник щороку погоджує”;

3) у пунктах 6—9, 12 і 13 слова “Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” в усіх відмінках замінити словом “страховик” у відповідному відмінку;

4) у тексті Умов слова “Управління справами Верховної Ради України” в усіх відмінках замінити словами “Управління справами Апарату Верховної Ради України” у відповідному відмінку;

5) у додатку 2 до Умов слова “Національній акціонерній страховій компанії “Оранта” замінити словами “Керівникові страхової організації”, а слова “Управління справами Верховної Ради України” — словами “Управління справами Апарату Верховної Ради України”.

4. У пункті 3 Порядку та умов обов’язкового державного страхування державних виконавців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1292 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1237; 2003 р., № 4, ст. 119; 2004 р., № 4, ст. 172), слова “Національною страховою компанією “Оранта” або” виключити.

5. Пункт 5 Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1642 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1552; 2003 р., № 23, ст. 1078), викласти в такій редакції:

“5. Страховиками з обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, є юридичні особи, які здійснюють страхову діяльність на підставі ліцензії, одержаної в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.”.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ