Звіт Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2007 рік


Звіт про виконання бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2007 рік.

На виконання статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» повідомляємо.

За даними фінансової звітності доходна частина бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) за 2007 рік з урахуванням залишку на початок року становить 3855,5 млн грн, що на 4% перевищує прогнозні обсяги, затверджені правлінням Фонду.

Загальна сума надходжень у 2007 році сформована з обсягів страхових внесків – 3594,8 млн грн (96,7%), асигнувань Державного бюджету – 100,2 млн грн (2,7%), інших надходжень, передбачених законодавством – 23,1 млн грн (0,6%).

Станом на 01.01.2008 р. на обліку у робочих органах виконавчої дирекції Фонду перебувало 1202,2 тис. підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. У порівнянні з даними на 01.01.2007 року база платників внесків збільшилася на 5,6%. Рівень сплати страхових внесків (перерахованих до нарахованих) становить 99,9%. За 2007 рік недоїмка за платниками страхових внесків зменшилася на 27,7 млн гривень, або на 14,5%.

Витратна частина Фонду склала 3584,7 млн грн (разом з резервом Фонду), або 96,7% видатків, що затверджені правлінням Фонду. Фінансування за напрямами діяльності здійснювалося в межах затвердженого бюджету.

Соціальні послуги та матеріальне забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» протягом року були надані 2,4 млн незайнятих осіб, з яких застраховані особи склали понад 87 відсотків. Видатки за відповідними статтями бюджету склали 2474,7 млн грн, або 69% загальних видатків Фонду.

На виплату допомоги по безробіттю, в тому числі одноразової виплати для зайняття підприємницькою діяльністю, матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спрямовано 1868,2 млн грн, або 95,7% обсягів коштів, передбачених на ці цілі у бюджеті Фонду. У середньому за рік щомісяця допомогу по безробіттю одержували 486,7 тис. безробітних.

На організацію профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 229,4 тис. безробітних витрачено 121,7 млн грн, або 94,9% коштів, передбачених на відповідні цілі. Навчання проводилося за 491 професією та спеціальністю, що користуються попитом на ринку праці.

У звітному періоді з метою реінтеграції безробітних до трудового процесу залучено до громадських робіт 422,1 тис. незайнятих громадян, на організацію відповідних робіт використано 83 млн грн, або 99,7% обсягів коштів, передбачених на ці цілі бюджетом Фонду.

Протягом року шляхом надання дотацій роботодавцям було працевлаштовано 36,8 тис. осіб. Серед працевлаштованих відповідним чином збільшено питому вагу безробітних з числа соціально незахищених категорій: з 21,1% у 2006 році до 35,5% у 2007 році. Всього на ці цілі було використано 294,4 млн грн, або 95,5% обсягів коштів, передбачених у бюджеті на рік.

У минулому році 426,4 тис. незайнятих осіб одержали консультаційні послуги в державній службі зайнятості. Профорієнтаційні послуги були надані 2,1 млн незайнятих осіб та 1,2 млн осіб з числа зайнятого населення, переважна більшість яких - учні загальноосвітніх шкіл.

Протягом звітного періоду проведено 148,2 тис. семінарів, тренінгів з техніки пошуку роботи, профдіагностики та інших інформаційних заходів з незайнятим населенням, у тому числі з використанням індивідуальних методик; 29,6 тис. інформаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність; 32,4 тис. інформаційних заходів з роз’яснення законодавства про зайнятість та страхування на випадок безробіття, в тому числі з вивільнюваними працівниками; 22,7 тис. заходів з профорієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії; 16,1 тис. ярмарків вакансій (професій), міні-ярмарків, Днів відкритих дверей тощо; 40,5 тис. інформаційних заходів з роботодавцями, соціальними партнерами та громадськими організаціями; 30,3 тис. інших профорієнтаційних та консультаційних заходів. В них взяли участь 1,4 млн безробітних громадян, кожен третій з них був працевлаштований.

Забезпечено відкритість для усіх шукачів роботи та роботодавців загальноукраїнської бази вакансій, яка оновлюється щоденно та складається із близько 180 тис. вакансій і 800 тис. резюме шукачів роботи. Запроваджено сучасні методи інформування населення: Інтернет-портали, Інформаційно-довідкову інтерактивну багатоканальну телефонну систему державної служби зайнятості України, засоби мобільного зв’язку (sms-повідомлення про вакансії). За допомогою цих засобів у минулому році було надано 9,1 млн інформаційно-консультаційних та інтерактивних послуг 3,7 млн користувачів. В цілому, на зазначені заходи було використано 100,5 млн грн. або 99,3%, обсягів коштів, передбачених на ці цілі бюджетом Фонду.

На забезпечення виконання Плану реалізації у 2007 році Програми створення та супроводження Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості України на 2004–2008 роки було спрямовано 62,0 млн грн, що становить 99,8% передбаченого у бюджеті річного обсягу.

На виплату пенсій 22,6 тис. достроковим пенсіонерам, які одержали це право відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» до 2007 року, Пенсійному фонду було відшкодовано 150,2 млн грн, що становить 89,7% передбаченого у бюджеті обсягу.

Для реалізації статті 109 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» Фондом спрямовано майже 130 млн гривень на створення нових робочих місць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на обліку в державній службі зайнятості вугледобувних регіонів, де ліквідовано шахти. За даними облдержадміністрацій вугледобувних регіонів у ході реалізації Програм зазначених облдержадміністрацій було створено 1533 робочих місця, на які станом на 31 січня 2008 року працевлаштовано 1533 особи з числа незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Витрати на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управління Фондом склали 583,5 млн грн, або 99,9% передбаченого у бюджеті обсягу. Питома вага цих видатків у загальних доходах Фонду склали 15,1% проти 15,7 %, передбачених при затвердженні бюджету Фонду.

На реалізацію Програми створення робочими органами виконавчої дирекції Фонду умов прийому та обслуговування громадян та роботодавців на 2004–2010 роки у 2007 році спрямовано 159,4 млн гривень, що становило 100% передбаченого у бюджеті обсягу.

Відповідно до ст.75 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення 304,7 тис. безробітним з числа незастрахованих осіб здійснювались за рахунок коштів Фонду та склали 103,0 млн гривень.

Зобов’язання Фонду щодо надання соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних на 2007 рік виконані.

Звіт про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за 2007 рік затверджено на засіданні правління Фонду 24 квітня 2008 року.