Постанова Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.04.2008 № 5


Тема Соціальне страхування

Міністерство праці та соціальної політики України

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВА

від 02.04.2008 № 5

Про виконання бюджету Фонду та регіональних програм щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2007 рік

Виконання доходної частини бюджету Фонду за даними фінансового звіту за 2007 рік із урахуванням залишку коштів на початок року становить 5 468,0 млн. грн. або 105,3 % до планового показника, затвердженого правлінням Фонду.

Загальна сума надходжень склалася із страхових внесків – 4 907,3 млн. грн., що становить 88,9 % доходної частини бюджету (без урахування залишку коштів), відрахувань від єдиного податку – 407,3 млн. грн. (7,4 %), надходжень від часткової сплати за путівки – 118,7 млн. грн. (2,2 %), та інших надходжень – 82,1 млн. гривень (1,5 %). За даними фінансового звіту за 2007 рік усіма відділеннями Фонду виконано доходну частину бюджету, як в цілому, так і за окремими статтями доходів.

У 2007 році Фондом не отримано асигнування на суму 100,4 млн. грн. із Державного бюджету України на відшкодування витрат із виплати допомоги при народженні дитини з 1 042,2 млн. грн., передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

Кількість страхувальників, що обліковуються в органах Фонду, протягом року збільшилася на 10,2 % або на 114 379 підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і станом на 1 січня 2008 року становила 1 231 174 страхувальники. Чисельність застрахованих осіб, яка в органах Фонду обліковується в еквіваленті повної зайнятості, станом на 01.01.2008 р. становить 14 143,7 тис. осіб, що на 39,4 тисячі більше ніж за дев’ять місяців 2007 року.

Заборгованість страхувальників по сплаті страхових внесків та інших платежів до Фонду порівняно з початком 2007 року зменшилась на 19 569 тис. грн. або на 13,2 %.

Заборгованість за Фондом станом на 01.01.2008 року становить 178 045 тис. грн., що на 64 880 тис. грн. або на 26,7 % менше порівняно з даними на початок 2007 року.

Витратна частина бюджету Фонду за 2007 рік становить 5 255,1 млн. грн. або 101,2 % до плану.

Фактичні витрати на всі види допомоги за звітний період становлять 3 849,6 млн. гривень. З урахуванням резерву страхових коштів планові показники на виплату всіх видів допомоги виконані на 101,9 відсотка. Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за 2007 рік становили 2 962,5 млн. грн. або 103,4 % до плану, по вагітності та пологах – 854,2 млн. грн. або 104,3 % до плану, на поховання – 32,9 млн. гривень.

Для реалізації програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їх сімей в 2007 році використано 1 102 629 тис. грн., що складає 99,1 % від запланованих асигнувань за статтею бюджету Фонду “Оздоровчі заходи” на зазначений період.

На закупівлю 266 017 путівок до санаторно-курортних закладів, у тому числі 29 943 до реабілітаційних відділень, використано 707 366 тис. грн., або 99,4 % від запланованої суми на ці цілі.

В 2007 році за рахунок коштів Фонду здійснювалося часткове фінансування 182 санаторіїв-профілакторіїв на загальну суму 96 657 тис. грн. (98,9 % від плану), у тому числі на 47 648 тис. грн. – санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних та професійно-технічних закладів. За рахунок цих коштів поліпшили своє здоров’я більше 156 тисяч застрахованих осіб та членів їх сімей, у тому числі 70,3 тисячі студентів.

На часткове фінансування дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів Фонду використано 118 641 тис. грн., що склало 99,1 % від суми, передбаченої кошторисами програм відділень Фонду. Завдяки коштам Фонду, передбаченим на часткове покриття суми вартості путівок до дитячих оздоровчих закладів (в частині вартості набору продуктів харчування, лікування та культурного обслуговування), оздоровлено 342,4 тис. дітей застрахованих осіб.

Часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснено в минулому році на загальну суму 112 527 тис. грн. або 99,8 % від планового показника. Це дало змогу забезпечити за кошти Фонду навчання у цих школах майже 222 тис. вихованців.

Планові показники щодо фінансування позашкільного обслуговування (придбання новорічних подарунків) виконані на 95,8 %. Фактично використано 67438 тис. грн., за рахунок яких придбано 4840,8 тис. дитячих новорічних подарунків, які розподілені серед дітей застрахованих осіб.

Організаційно – управлінські витрати та витрати по виконанню обов’язків страховика виконано у 2007 році на 94,3 % та 93,6 % відповідно.

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, із змінами та доповненнями, Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2007 рік по доходах із урахуванням залишку коштів на початок року у сумі 5 468,0 млн. грн. та по витратах - 5 255,1 млн. грн. затвердити. Взяти до відома інформацію Виконавчої дирекції Фонду про виконання регіональних програм щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей за 2007 рік.

Інформацію про виконання бюджету Фонду за 2007 рік подати Кабінету Міністрів України.

2. Виконавчій дирекції Фонду інформацію про виконання бюджету Фонду за 2007 рік протягом двох тижнів після прийняття цієї постанови направити для оприлюднення у газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Праця і зарплата”, “Профспілкові вісті”, друкованих видань всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і підприємців та щомісячному бюлетні “Соціальне страхування”.

3. З метою приведення окремих нормативних актів Фонду у відповідність до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” продовжити на 2008 рік дію пунктів 4.1 - 4.3 постанови правління Фонду від 27.12.2006р. № 207 зі змінами, внесеними постановою правління Фонду від 26.06.2007 р. № 32 щодо виплати допомоги при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, розміру страхового тарифу.

Голова правління
О. В. Мірошниченко