Закон України "Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо сплати страхових внесків гірничими підприємствами"


ЗАКОН УКРАЇНИ № 364–V

Про внесення зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо сплати страхових внесків гірничими підприємствами

Верховна Рада України постановляє:

I. Розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49–51, ст. 376; 2004 р., № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137, №№ 17–19, ст. 267, № 25, ст. 339, № 29, ст. 382; 2006 р., № 1, ст. 18, № 4, ст. 52, № 37, ст. 318, № 39, ст. 331) після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:

«14. Установити, що у 2007 році гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду».

У зв'язку з цим пункти 14 і 15 вважати відповідно пунктами 15 і 16.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

16 листопада 2006 року


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ