"Аудит" / Усач Б.Ф., 2002


Тема Аудит страхових компаній

По материалам "Библиотеки Воеводина"

У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів аудиту. Розглядаються види, об'єкти, методи і організація аудиту, етапи і процедури аудиту. Значна увага приділяється аудиторському звіту (висновку), аудиту активів і пасивів, оцінюванню фінансової звітності, показуються особливості аудиту в комп'ютерному середовищі.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, курсів підвищення кваліфікації, практичних працівників податкового, аудиторського, ревізійного і фінансового профілів.

_____________________________________________________

Использование текста книг разрешено только в некоммерческих целях, все права на данное произведения принадлежат автору или издательству. Электронный вариант материала предоставлен исключительно для ознакомления и не предназначен для распространения и тиражирования.