Зміни, що вносяться до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій


Тема Статьи

Фориншурер

Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2005 р. № 217

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку сплати збору на обов’язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Банки та їх установи (далі – банки) нараховують, утримують та сплачують до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1,5 відсотка суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Юридична або фізична особа – клієнт банку в заяві на купівлю іноземної валюти зазначає, що він доручає банку утримати із суми в гривнях, перерахованої для купівлі іноземної валюти, суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та перерахувати її до спеціального фонду державного бюджету”.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Банки перераховують суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1,5 відсотка суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, здійсненої як для власних потреб, так і за дорученням клієнтів, на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, за місцем реєстрації банків як платників страхових внесків у органах Пенсійного фонду України”.

3. Пункти 5, 15, 16 і 19 викласти в такій редакції:

“5. Для обліку сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу безготівкової валюти у Національному та інших банках використовуються балансові рахунки згідно з нормативними актами Національного банку.

Сума збору зараховується на відповідний балансовий рахунок у разі отримання заяви на купівлю іноземної валюти та перераховується банками відповідно до пункту 4 цього Порядку не пізніше наступного операційного дня після здійснення операції з купівлі безготівкової валюти”.

“15. Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів сплачуються платниками цього збору на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, за місцем реєстрації легкового автомобіля.

16. Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються платниками з операцій з купівлі-продажу безготівкової валюти, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та з відчуження легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку (додаткові збори на виплату пенсій), зараховуються в установленому порядку до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік”.

“19. Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України, в яких вони зареєстровані як платники страхових внесків, звіт про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу безготівкової валюти
згідно з додатком 1.

Оператори стільникового рухомого зв’язку подають до 20 числа, що настає за останнім місяцем звітного кварталу, органам Пенсійного фонду України, в яких вони зареєстровані як платники страхових внесків, звіт про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв'язку згідно з додатком 2.

Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння подають до 20 числа, що настає за останнім місяцем звітного кварталу, органам Пенсійного фонду України, в яких вони зареєстровані як платники страхових внесків, звіт про нарахування та сплату цього збору згідно з додатком 3”.

4. Абзац четвертий пункту 1515 викласти в такій редакції:

“Документом, що підтверджує сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв’язку, є платіжне доручення оператора про перерахування сум збору на рахунок з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкритий в управлінні Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві чи Севастополі”.

Dodatki 1-3 (6.81 КБ)