Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 49-51, ст. 376) такі зміни:

1. Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у
чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється
у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років
чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на
1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в
абзаці першому цієї частини".

2. У статті 42:

назву після слів "економіки України" доповнити словами
"прожиткового мінімуму";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується
розмір пенсії, визначений відповідно до статті 28 цього Закону.
Перерахунок пенсії провадиться з дня встановлення нового розміру
прожиткового мінімуму".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3. Абзац перший частини четвертої статті 45 після слів
"частиною другою статті 38" доповнити словами "частиною третьою
статті 42".

4. Частину третю статті 113 після слів "у зв'язку із"
доповнити словами "забезпеченням виплати пенсій в розмірі,
передбаченому статтею 28 цього Закону та".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що дія статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
поширюється на пенсіонерів, яким пенсію призначено до набрання
чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 грудня 2004 року
N 2291-IV


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ