НБУ змінює методи оцінки активів страховиків для розрахунку регулятивного капіталу


НБУ змінює методи оцінки активів страховиків для розрахунку регулятивного капіталуНаціональний банк оприлюднив для обговорення проєкт Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика.

Положення розроблене відповідно до вимог Закону України “Про страхування” та передбачає оцінку страховиком активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу, крім оцінки технічних резервів, за визначеною Положенням методикою.

Положення установлює, що для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика застосовуватиметься ринковий підхід до оцінки об’єктів нерухомого майна, облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, що є прийнятними активами.

Для цього страховики повинні використовувати оцінку:

  • нерухомого майна – визначену суб’єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку майна або у звіті з експертної грошової оцінки земельної ділянки, строк якої не перевищує одного року від дати оцінки до дати розрахунку регулятивного капіталу;
  • облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) – згідно з інформацією про справедливу вартість ОВДП, яка публікується на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
  • облігацій зовнішніх державних позик України (ОЗДП) – за найнижчою вартістю, визначеною з двох або декількох джерел інформації, визначених у Положенні.

Оцінка інших категорій прийнятних активів та зобов’язань страховика для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика здійснюватиметься згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).  | Форіншурер