UNIQA Group опублікувала звіт про позитивні результати в Центральній та Східній Європі


UNIQA Insurance GroupАвстрійська UNIQA Insurance Group опублікувала звіт про позитивний розвиток дояірніх страхових компаній у Центральній та Східній Європі, які зробили значний внесок близько 50% у підвищення прибутковості.

2023 фінансовий рік знову став успішним для UNIQA. Групі вдалося збільшити нараховані премії на 10% і збільшити фінансовий результат до 426 мільйонів євро, незважаючи на екстремальні шторми, особливо в Австрії.

"У 2024 фінансовому році ми зосереджуємося на подальшому вдосконаленні основного страхового бізнесу на двох внутрішніх ринках Австрії та ЦСЄ", зазначив Курт Свобода, CFO/CRO UNIQA Insurance Group AG.

Базуючись на коефіцієнті платоспроможності не менше 170%, UNIQA дає щорічно збільшує дивідендні виплати. Рівень виплат залишиться незмінним і становить до 60%.

З переходом на нові стандарти бухгалтерського обліку МСФЗ 17 та МСФЗ 9 з 1 січня 2023 року UNIQA також відповідно скоригувала розрахунок цільових прибутків на 2024 рік.

Зростання премії на 4%, коефіцієнт загальних витрат склав 32,5%, сукупний коефіцієнт страхування майна та страхування від нещасних випадків 92%, рентабельність власного капіталу 14%, коефіцієнт платоспроможності 170%.

Підписані премії зросли на 9,7% до 7185,6 млн євро в 2023 році, а прибуток до сплати податків перевищив очікування і склав 426,4 млн євро. Комбінований коефіцієнт збитковості значно покращився до 89,4%, причому важливу роль у цьому відіграв хороший розвиток андеррайтингу в міжнародному бізнесі.

У 2023 році особливу увагу приділили екосистемі здоров’я. Протягом наступних кількох років 245 мільйонів євро буде інвестовано в приватні лікарні, у власну мережу лікарів, у телемедицину, а також у професійну гігієну та цілодобову допомогу вдома.

Бренд Mavie зосереджується на інноваційних послугах і продуктах поза традиційним страхуванням. Портфель є широким і варіюється від домашніх тестів на кров або мікробіом до психосоціальних тренінгів для співробітників корпоративних клієнтів і до цілодобового догляду вдома.

UNIQA має сильний коефіцієнт регулятивного капіталу відповідно до Solvency II на рівні 255% порівняно з попереднім роком (2022: 246%).

Коефіцієнт регулятивного капіталу, для якого UNIQA не використовує жодних перехідних положень, є результатом співвідношення власного капіталу 5 941 млн євро та вимоги до власного капіталу 2 328 млн євро. Частка особливо надійного капіталу першого рівня (основного капіталу) наразі становить 86% власних коштів UNIQA.

Очікування значного зростання майнового та медичного страхування ґрунтуються на цільових продажах, а також на коригуваннях, пов’язаних з інфляцією та розвитком індексів.

Однак у 2024 фінансовому році UNIQA продовжує очікувати високі витрати на послуги зі страхування майна та здоров’я, а також – через інфляцію – у сфері загальних витрат. Тому вкрай важливо підтримувати сувору дисципліну витрат і постійно оптимізувати управління витратами.

Ці прогнози залежать від можливого негативного впливу на консолідовані результати Групи, який може виникнути внаслідок геополітичних потрясінь і пов’язаної з ними невизначеності на глобальних ринках капіталу, нестабільності процентних ставок, розвитку інфляції в цілому та, перш за все, збільшення виплат за збитками внаслідок стихійних лих.  | Форіншурер