В Казахстані зростає попит на страхування життя


В Казахстані зріс попит на продукти страхування життяВ 2023 році підвищений попит на продукти страхування життя як внаслідок ризиків, так і через законодавчі стимули забезпечив зростання всіх ключових показників ринку страхування життя Казахстану, йдеться в огляді ринку страхування життя за 2023 рік, підготовленому Аналітичним центром Асоціації фінансистів Казахстану (АФК).

Активи зі страхування життя зросли до 1118,7 млрд тенге/~2,23 млрд євро (+21,7% у тенге) і склали 44,8% усіх активів страхового ринку. Станом на 1 січня 2024 року 83,9% активів представлені цінними паперами.

Зобов'язання зі страхування життя зросли до 823 млрд. тенге (+16,2%).

Концентрація в секторі страхування життя залишається високою: 72,2% активів припадає на три великі компанії: Halyk-Life, Nomad Life і FFLife.

В 2023 році спостерігалося помітне зростання страхових премій (+34%) за рахунок підвищення попиту на такі продукти, як пенсійне страхування, страхування життя та страхування від нещасних випадків. Збільшення виплачених збитків (+60,2%) в основному пов'язано з такими продуктами, як страхування життя (кількість виплачених збитків зросла на 14,9%) і страхування від нещасних випадків (кількість виплачених збитків зросла в 21,7 рази).

Вихід страховиків життя на туристичний ринок: протягом року було укладено 346,7 тис. договорів на загальну суму 1,7 млрд. тенге, що призвело до зниження обсягу зібраних туристичних премій по страхувальникам non-life (- 5,6%).

Більш високе зростання виплачених збитків призвело до зростання комбінованого коефіцієнту на кінець 2023 року: 13,7% проти 11,4% на кінець 2022 року. Чистий прибуток сектору за рік зріс на 44,6%, до 92,5 млрд тенге, за рахунок збільшення доходів компаній зі страхування життя від інвестиційної діяльності (+25,6%) і скорочення витрат, пов'язаних з припиненням договорів страхування. (-49,5%). Водночас рентабельність капіталу на ринку життя знизилася до 21% проти 30% на кінець 2022 року.

В 2023 році зростання сектору страхування життя в основному було пов'язано з впровадженням страховиками життя нових соціальних продуктів, а також з підвищенням інтересу казахстанців до страхування життя і здоров'я. Серед продуктів страхування життя із соціальною складовою можна виділити пенсійний ануїтет, потенціал якого оцінюється лайф-компаніями в 30 млрд тенге на п'ятий рік впровадження продукту.

За підсумками минулого року зростання доходів страховиків життя від страхової діяльності склало 1,7%, при збільшенні чистих витрат на страхові виплати на 37,7%, що пов’язано зі збільшенням їх кількості (+21,9%) та тарифів (збільшення розміру середнього платежу на 31,4 %).

Відповідно прибутковість страховиків життя забезпечила інвестиційна діяльність, а саме дохід від відсотків за цінними паперами (+39,1%) та позитивна переоцінка (3,8 раза). При цьому спостережене зниження середньої рентабельності власного капіталу по сектору відбулося як за рахунок зростання власного капіталу, так і за рахунок зменшення чистого прибутку окремих учасників ринку.  | Форіншурер