Нацбанк актуалізував норми регулювання страховиків під час воєнного стану


Нацбанк актуалізував норми регулювання страховиків під час воєнного стануНаціональний банк актуалізував низку норм стосовно регулювання та нагляду під час воєнного стану за діяльністю учасників страхового ринку.

Відповідні зміни до постанови Правління НБУ від 6 березня 2022 року №39 зумовлені оновленням нормативно-правової бази Національного банку згідно з новими фінансовими законами.

Змінами визначено, що під час воєнного стану діятимуть особливості щодо:

  • застосування алгоритму врахування великих збитків за договорами майнового страхування під час розрахунку розміру капіталу платоспроможності, встановленого в Положенні про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика;
  • дій тимчасового адміністратора під час виконання обов’язків, повноважень та/або функцій, визначених у Положенні про порядок призначення, здійснення та припинення тимчасової адміністрації страховика у разі загрози життю та здоров’ю, зокрема через збройну агресію рф;
  • процедури проведення інспекційної перевірки, що встановлена Положенням про організацію та проведення інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг, в частині порядку дій у разі відмови в проведенні такої перевірки у віддаленому форматі.

Страховик після набрання чинності цією постановою під час розрахунку капіталу платоспроможності за класами страхування іншого, ніж страхування життя, за періоди, що тривали в межах розрахункових періодів до переоформлення ліцензій страховика в ліцензію на здійснення діяльності із страхування відповідно до Закону України від 18 листопада 2021 року № 1909-IX “Про страхування”, замість компонентів формул, встановлених у додатку 3 до Положення, використовує компоненти формул для застосування у розрахунку капіталу платоспроможності за класами страхування іншого, ніж страхування життя, за періоди, що тривали в межах розрахункових періодів до переоформлення ліцензій страховика, визначені в додатку 1 до цієї постанови, на підставі даних звітності, що подавалася до Національного банку за такі періоди відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань подання звітності небанківськими фінансовими установами до Національного банку.

Національний банк не застосовує заходів впливу до страховика за порушення вимоги щодо відношення суми різниць активів та зобов’язань страховика, визначених (номінованих) в іноземній валюті або в банківських металах, за всіма іноземними валютами та банківськими металами до регулятивного капіталу страховика, встановленої в пункті 68 глави 11 розділу V Положення, у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом одного року після його припинення чи скасування.

Також Національний банк не застосовує заходів впливу до страховика за порушення вимоги щодо суми прийнятних активів для покриття технічних резервів за договорами прямого страхування та договорами вхідного перестрахування в кожній окремій валюті під час війни.

Національний банк для визначення складу тимчасової адміністрації враховує завдання тимчасової адміністрації, що залежать від розміру страховика, складності, обсягів, видів та характеру здійснюваних страховиком операцій; особливостей діяльності страховикаяк значимих (за наявності такого статусу); рекомендацій Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг щодо призначення тимчасової адміністрації страховика.

Врегульовано особливості застосування під час воєнного стану вимог низки положень Національного банку:

  • Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг;
  • Положення про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг;
  • Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні;
  • Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 10 квітня 2024 року № 43, яка набирає чинності з 16 квітня 2024 року.

Як повідомляв Форіншурер, наприкінці лютого НБУ актуалізував валютні обмеження у сфері страхування. Зокрема, внесено зміни до окремих норм постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану”, які стосуються обмежень на валютні операції у сфері страхування.   | Форіншурер