Vienna Insurance Group збільшила премії за 2023 рік до 13,8 млрд євро


Vienna Insurance Group повідомила про зростання премій за 2023 рік до 13,8 млрд євроVienna Insurance Group повідомила про валові страхові премії за 2023 рік на суму 13,8 млрд євро, що на 10% більше, ніж у минулому році. Прибуток до сплати податків сягнув 773 мільйонів євро, збільшившись на 32%, а дохід від страхових послуг зріс на 12% до 10,9 мільярда євро.

Зростання премії відбулось за всіма сегментами та підрозділами. Компанії в Польщі (+12,7%), Східній Європі (+12,5%), спец ринки (+11,3%) зафіксували двозначне зростання порівняно з попереднім роком.

Серед країн у розширеному сегменті ЦСЄ динамічний розвиток премії показали, зокрема, країни Балтії (+12,2%), Румунія (+17,8%) та Угорщина (+24,1%). У сегменті спеціальних ринків Грузія (+19,9%) і Туреччина (+18,4% з поправкою на інфляцію) зафіксували значне зростання премії.

"Наше зростання в усіх регіонах і сегментах підтверджує чітке позиціонування копнаії-лідера в Центрально-Східній Європі. Хоча сума виплат за страхові послуги у розмірі 9,8 мільярда євро, яку ми здійснили нашим клієнтам у 2023 році, є значно вищою, ніж у попередні роки, нам вдалося значно збільшити наші прибутки", зазначив Гартвіг ЛЁГЕР, генеральний директор і голова правління VIG.

У розрізі підрозділів двозначне зростання спостерігалося у страхуванні автоцивільної відповідальності (+14,4%), каско (+14,3%) та іншому страхуванні майна (+11,2%). Премії з медичного страхування зросли на 7,5%, а зі страхування життя – на 2,7%. 56,2% нарахованих премій було отримано за межами Австрії.

Виходячи з цього результату та капіталу, виконавча рада VIG запропонує комітетам збільшити дивіденди до 1,40 євро на акцію.

Прибуток до сплати податків зріс до 772,7 млн євро. Збільшення на 31,9% пов’язане в основному з позитивними змінами в Австрії, розширених сегментах ЦСЄ. Чистий результат після сплати податків зріс на 18,3% до 559 мільйонів євро.

Дохід від страхових послуг зріс на 12,2% до 10,9 млрд євро. Зростання пов’язане в першу чергу із зростанням майнового страхування та страхування від нещасних випадків. Витрати на андеррайтинг зросли на 8,7% до 9,3 млрд євро. Зростання пов'язане, насамперед, із значним збільшенням обсягу бізнесу.

Результат андеррайтингу покращився на 6,1% до 1,2 мільярда євро порівняно з попереднім роком. Чистий комбінований коефіцієнт у сфері страхування майна та страхування від нещасних випадків покращився на 0,2 відсоткових пункти до 92,6% порівняно з попереднім роком.

На кінець грудня 2023 року договірна маржа страхування життя та здоров’я становила 5,8 мільярда євро. Прибутковість у новому бізнесі зі страхування життя та здоров’я розвивалася позитивно, премії склали 326 мільйонів євро.

Операційна рентабельність власного капіталу зросла до 15,1%, що відповідає значному збільшенню на 3,5 відсоткових пунктів. Інвестиції (за винятком інвестицій, прив’язаних до фондів та індексів) зросли на 2,6% до 35,3 млрд євро.

У 2023 році прибуток на акцію склав 4,31 євро і збільшився на 18,6% порівняно з попереднім роком. Нова дивідендна політика встановлює дивіденди за попередній рік як мінімальний розмір дивідендів і передбачає постійне їх збільшення залежно від розвитку операційних результатів.

Щоб зберегти позитивну динаміку групи, VIG просуває цифрову трансформацію в рамках своєї стратегічної програми VIG 25. Ключовим компонентом цього є розширення екосистем навколо тем здоров’я, житла та мобільності.

Наприклад, клієнти отримують доступ до низькопорогових цифрових медичних послуг завдяки інвестиціям VIG у стартапи в галузі охорони здоров’я, такі як «Diagnose» або «TeleDoc». Телематичний додаток був розроблений в автомобільному секторі та вже використовується в кількох країнах.

На додаток до цифровізації, тема сталого розвитку також закріплена в групі. У 2023 році разом із усіма генеральними директорами компаній групи було запущено нову програму, яка зміцнює сталість як невід’ємну частину бізнес-моделі.  | Форіншурер / Beinsure