Insurance Europe поділилася своїм баченням щодо оподаткування прибутків страховиків в Європі


Insurance Europe поділилася своїм баченням щодо оподаткування прибутків страховтиків в ЄвропіInsurance Europe поділилася своїми поглядами на пропозицію Європейської Комісії щодо «Бізнесу в Європі: система оподаткування прибутку (BEFIT)».

Хоча страхова галузь підтримує ціль гармонізації правил корпоративного оподаткування в ЄС, вона викликає серйозні застереження щодо поточного проекту Директиви ЄС.

Страхова галузь стурбована взаємодією між запропонованою європейською структурою та існуючим законодавством, зокрема Директивою ЄС про мінімальне оподаткування підприємств та Директивою про звітність у країнах (CbCR). Страховики також зазначають, що зв’язок між BEFIT і вже впровадженими Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) 17 і 9 не є чітким і має бути розглянуто до прийняття проекту Директиви.

Крім того, страхова галузь стурбована рівнем гнучкості для держав-членів у застосуванні додаткових коригувань після розподілу в сферах, які не розглядаються спільною системою.

Insurance Europe закликає обмежити можливі національні коригування для досягнення мети спрощеної європейської системи корпоративного оподаткування. Пропозиція також повинна ефективно враховувати аспекти, характерні для страхової галузі, такі як податковий режим технічних резервів.

Таким чином, щоб досягти чіткої та узгодженої законодавчої бази та уникнути надмірного тягаря для компаній, страхова індустрія закликає законодавців ЄС відкласти переговори щодо BEFIT, доки не буде зрозуміло та усунено будь-яке дублювання законодавства.

Пропозиція Європейської Комісії щодо BEFIT представляє значну зміну підходу до корпоративного оподаткування в Європейському Союзі (ЄС). Директива розроблена для оптимізації системи оподаткування для компаній, що працюють в ЄС, сприяння більш уніфікованому ринку шляхом зменшення адміністративного тягаря та податкових перешкод, які зараз перешкоджають транскордонній економічній діяльності. Ця пропозиція є частиною ширшого порядку денного ЄС щодо забезпечення справедливого оподаткування, сприяння економічному зростанню та підвищення конкурентоспроможності європейських компаній на світовій арені.  | Форіншурер