НБУ виключив з реєстру страхових брокерів СБ "ІнсАрт" та "Альянс Іншуеренс"


Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства в грудні 2023 року виключив з реєстру страхових та перестрахових брокерів СБ "ІНСАРТ" та "АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС".

ТОВ "АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС" – анулювання свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів шляхом виключення запису про товариство з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Так, товариством порушено вимоги:

  • пункту 26 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 10 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (далі – Положення № 106). Порушення полягає в невиконанні товариством письмової вимоги, пред’явленої Національним банком на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені законодавством у сфері ПВК/ФТ;
  • пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.

Зазначені порушення вчинені товариством після застосування Національним банком до нього двох заходів впливу протягом року.

ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНСАРТ" – анулювання свідоцтва про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів шляхом виключення запису про товариство з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів за систематичне порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Так, товариством порушено вимоги:

  • пункту 26 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 10 розділу І Положення № 106, що полягає в невиконанні товариством письмової вимоги, пред’явленої Національним банком на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені законодавством у сфері ПВК/ФТ;
  • пункту 5 розділу ІІ Правил № 140, пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.

Зазначені порушення вчинені товариством після застосування Національним банком до нього двох заходів впливу протягом двох років.  | Форіншурер