Страховий ринок України за 1 квартал 2023 року. Insurance TOP визначив лідерів


Страховий ринок України за 1 квартал 2023 року. Insurance TOP визначив лідерівСтраховий ринок України за січень-березень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зниження на 14%. Загальний розмір валових страхових премій в 1 кварталі 2023 року скоротився з 10,5 млрд грн до 9 млрд грн.

Українські страховики отримали від філій 1,5 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 5 млрд грн, у тому числі 1,08 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 7,65 млрд грн.

Кількість страхових компаній України на кінець травня 2023 року зменшилась за рік на 18,4% - зі 141 до 115 компаній (за 5М2022 кількість компаній скоротилася на 30%). Зараз на ринку працює 103 страховика non-life (активно працює на ринку близько 60 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 11 компаній). Кількість зареєстрованих страховиків у 1 кварталі 2021 року становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.Загальний обсяг активів страховиків станом на 31 березня 2023 року склав 69,4 млрд грн. За IV квартал 2022 обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 21,8 млрд грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 3М 2023

Стра­хові компа­ніїАкти­ви на 31.03.2023 р., тис.грн.
1ARX4 878 254
2УНІКА4 185 609
3УСГ3 757 635
4ІНГО3 312 483
5ТАС СГ3 028 648
6PZU УКРАЇНА2 374 376
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ2 209 974
8КНЯЖА2 045 573
9УНІВЕРСАЛЬНА1 776 392
10ВУСО1 544 060


Insurance TOP

Страхові резерви склали 41,2 млрд грн. Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку десятка страховиків склали 812,2 млн грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн.
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя за січень-березень склав 932,8 млн грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 157,7 млн грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 3М 2023

Стра­хові компа­ніїСтра­хові резе­рви­ на 31.03.2023 р., тис. грн.При­ріст, %
1ARX2 454 66840,67
2УНІКА2 306 65837,21
3УСГ2 185 973-1,50
4ТАС СГ1 901 5775,81
5ІНГО1 652 49426,36
6АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ1 385 46318,07
7PZU УКРАЇНА1 179 909-17,55
8КНЯЖА1 080 43936,35
9УНІВЕРСАЛЬНА928 74241,06
10ВУСО854 251136,86


Insurance TOP

Розмір премій зі страхування життя склав 1,13 млрд грн, з ризикового страхування 7,87 млрд грн.

Страхові виплати та відшкодування клієнтам у 1 кварталі 2023 року склали 3,8 млрд грн., у тому числі 287 млн грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 69,8 млн грн). Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО 1,1 млрд грн та ОСАЦВ 870 млн грн, а у лайфовому страхуванні - на накопичувальне страхування життя 227,5 млн грн.

Премії та виплати у розрізі ключових видів страхування, 3М2023

.Вид Пре­мії, млн грн Випла­ти, млн грн
.КАСКО2 163,91 077,7
.ОСАЦВ1 607,1869,9
.ДМС1 494,9637,2
.Зеле­на картка­1 156,7418,7
.Стра­хува­ння життя1 131,4286,9
.Стра­хува­ння майна­504,529,3
.Стра­хува­ння від неща­сних випа­дків347,565,2
.Стра­хува­ння фінри­зиків297,877,3
.Стра­хува­ння ванта­жів292,224,1
.Стра­хува­ння відпо­віда­льно­сті252,528,1
.Стра­хува­ння від вогне­вих ризи­ків246,871,2
.Стра­хува­ння тури­стів169,454,4
.Добро­вільне­ стра­хува­ння цивільно­ї авто­відпо­віда­льно­сті132,229,1
.Стра­хува­ння здоро­в'я на випа­док хворо­би131,327,7


Форіншурер за даними НБУ

Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 5,6 трлн грн, з обов’язкових видів 8,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за преміями, 1 квартал 2023

Стра­хові компа­нії Пре­мії 3М2023, тис.грн. Темп, %
1УНІКА797 0483,56
2ARX781 68027,21
3УСГ719 30415,18
4ІНГО706 809140,60
5ТАС СГ659 74621,58
6ВУСО610 21677,18
7АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ434 36026,42
8КНЯЖА384 00951,32
9ГАРДІАН340 502103,52
10УНІВЕРСАЛЬНА335 92763,72


Insurance TOP

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків з виплат, 1 квартал 2023

Стра­хові компа­нії Випла­ти 3М2023, тис. грн.
1УНІКА361 942
2УСГ355 204
3ТАС СГ308 952
4ARX303 489
5ІНГО277 438
6АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ234 155
7ВУСО205 314
8PZU УКРАЇНА137 472
9КНЯЖА133 359
10ОРАНТА127 458


Insurance TOP

Кількість договорів страхування життя, укладених протягом січня-березня 20223 року перевищила 488,3 тис. шт., укладених на 99% на користь страхувальників. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду склала 386 419 чол. Кількість фізосіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищило 3,91 млн чол.

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 1 квартал 2023

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн. Темп росту, %
1МЕТЛАЙФ540 647-0,97
2ТАС122 528-15,11
3PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ95 188-26,67
4УНІКА ЖИТТЯ85 238-30,36
5ARX LIFE73 2975,06
6КНЯЖА ЛАЙФ14 8273,87
7КД-ЖИТТЯ13 621-10,23


Insurance TOP

ТОП страховиків життя за виплатами, 1 квартал 2023

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн. Викупна­ сума­
1МЕТЛАЙФ114 27833 657
2ТАС63 13913 250
3УНІКА ЖИТТЯ20 1727 301
4ARX LIFE17 9613
5PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ11 7048 727
6КНЯЖА ЛАЙФ8 8703 022
7КД-ЖИТТЯ1 941916


Insurance TOP

У перестрахування страховиками передано 1,35 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 1,15 млрд грн. (з них 32,9 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду 12,175 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок 1 кварталу 2023 року склала 1 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 1,33 млрд грн.

Дохід від реалізації послуг з ризикових видів страхування (зароблені страхові платежі) – 7,5 млрд грн. Фінансові доходи нолайф страховиків - 1,25 млрд грн., доходи за облігаціями - 523 млн грн, доходи від депозитів – 642 млн грн. Фінансові доходи страховиків життя - 543,8 млн грн., доходи за облігаціями 308,3 млн грн., доходи від депозитів 233,9 млн грн.

ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 3М 2023

Стра­хова­ компа­ніяФіна­нсо­вий результа­т за 31.03.2023 р., тис.грн.
1ARX153 001
2УНІКА131 015
3ІНГО92 012
4PZU УКРАЇНА44 371
5УНІВЕРСАЛЬНА34 427
6ПЕРША32 460
7КОЛОННЕЙД УКРАЇНА24 353
8ТАС СГ15 893
9АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ14 492
10ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ12 432


Insurance TOP

Страхові виплати та страхові відшкодування перевищили 3,8 млрд грн. Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій – 1,36 млрд грн.

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування з ризикового страхування (аквізиційні витрати) 2,58 млрд грн., у тому числі агентські винагороди – 2,37 млрд грн. Витрати на рекламу та маркетинг склали 31 млн грн. Аквізиційні витрати страховіків життя склали 401,5 млн грн., у тому числі агентські винагороди 389,5 млн грн.

Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 391 млн грн. Чистий прибуток склав 954 млн грн., чистий збиток 189,2 млн грн.  | Форіншурер