Ринок страхування життя України закінчив 1 квартал 2023 року з преміями 1,13 млрд грн.


Ринок страхування життя України закінчив 1 квартал 2023 року з преміями 1,13 млрд грн.Ринок страхування життя України закінчив 1 квартал 2023 року з преміями у розмірі 1,13 млрд грн. Від страхувальників - фізичних осіб отримано 1,08 млрд грн. Перестраховикам-нерезидентам було передано 32,9 млн грн. премій.

Кількість договорів страхування життя, укладених протягом січня-березня 20223 року перевищила 488,3 тис. шт., укладених на 99% на користь страхувальників.

Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду склала 386 419 чол. Кількість фізосіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищило 3,91 млн чол.

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 1 квартал 2023
за даними журналу Insurance TOP

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн. Темп росту, %
1МЕТЛАЙФ540 647-0,97
2ТАС122 528-15,11
3PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ95 188-26,67
4УНІКА ЖИТТЯ85 238-30,36
5ARX LIFE73 2975,06


Insurance TOP

Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.

Страхові виплати та страхові відшкодування клієнтам перевищили в 1 кварталі 2023 року 287 млн грн., у т.ч. виплати викупних сум склали 69,8 млн грн. Основна частка виплат припала на накопичувальне страхування життя 227,5 млн грн.

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 1 квартал 2023
за даними журналу Insurance TOP

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн. Викупна­ сума­
1МЕТЛАЙФ114 27833 657
2ТАС63 13913 250
3УНІКА ЖИТТЯ20 1727 301
4ARX LIFE17 9613
5PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ11 7048 727


Insurance TOP

Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн.
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя за січень-березень склав 932,8 млн грн.

Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 157,7 млн грн.
Фінансові доходи 543,8 млн грн., доходи за облігаціями 308,3 млн грн., доходи від депозитів 233,9 млн грн.

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування, або аквізиційні витрати страховіків життя склали 401,5 млн грн., у тому числі агентські винагороди 389,5 млн грн.

Результат основної діяльності був від’ємним -137,9 млн грн., результат фінансових операцій 537,5 млн грн. Чистий прибуток склав 256,7 млн грн.  | Форіншурер