ЛСОУ та Асоціація Страховий бізнес об'єдналися для консолідації та розвитку страхового ринку України


ЛСОУ та Асоціація Страховий бізнес обЛіга страхових організацій України (ЛСОУ) та Асоціація "Страховий бізнес" (АСБ) 22 грудня підписали меморандум про об'єднання, яке буде включатиме 50 страхових компаній-учасників.

Страховики-члени ЛСОУ та АСБ за дев'ять місяців 2022 року сумарно зібрали понад 4 млрд грн страхових премій та виплатили понад мільярд грн страхового відшкодування.

Як зазначається, одним із завдань, що постають перед новим об'єднанням, є максимальна консолідація національного страхового ринку. До нього зможуть долучатися страхові компанії, асоціації учасників ринку, що стоять на захисті прав споживачів страхових послуг об'єднання, професійні об'єднання, які здійснюють пов'язану та суміжну зі страхуванням діяльність (посередники, експерти тощо).

Також повідомляється, що у планах нової структури – розширити свій функціонал порівняно з організаціями-підписантами меморандуму. Зокрема, передбачено можливості для створення третейського суду, формування різних фондів при об'єднанні, розробка правил та стандартів професійної етики для страховиків, а також інші інструменти добровільного регулювання правил ринкової поведінки учасників.

"Об'єднання наших асоціацій – це насамперед потужний сигнал для всіх стейкхолдерів про те, що страховики мають велику амбіцію розвиватися, адже потенціал – значний, проте він не використовується належним чином, – наголосив президент ЛСОУ Віктор Берлін. – Ми прагнемо сприяти сталому розвитку та посиленню ролі страхування у забезпеченні соціально-економічного зростання України. Страхування – це довгі гроші в економіці країни, і цей ресурс має працювати в інтересах суспільства. Серед наших ключових завдань - захист та представництво законних інтересів учасників ринку, сприяння зростанню бізнесу страховиків, зокрема через удосконалення нормативно-правової бази, налагодження конструктивної співпраці з Національним банком України та органами державної влади, громадськістю, споживачами.

Як зазначив генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський, "для нас такий крок є переходом на новий рівень консолідації учасників національного ринку. Упевнений, що, об'єднавши зусилля двох найстаріших та найбільших за чисельністю страхових об'єднань, ми зможемо вибудувати ефективну стратегію та тактику розвитку страхового ринку, збільшення його обсягу та зростання якості послуг, що надаються споживачам".

Нагадаємо, що у вересні на XIII позачерговому з’їзді Ліги страхових організацій України обрано нового Президента ЛСОУ — Віктора Берліна, який займав посаду Генерального директора страхової компанії "Гардіан" та був Членом Нацкомфінпослуг у 2012-2014 рр. За його кандидатуру одностайно проголосували усі делегати з’їзду.

«Я знаю як важко будувати і як легко все може зруйнуватися, тому я з глибокою повагою ставлюся до усіх учасників страхового ринку. На цій посаді я хочу змінити статус страхового ринку та ставлення до нього, – заявив Віктор Берлін. – Страхування – це насамперед – довгі гроші для економіки України, це визнає весь світ. Я переконаний, що ми можемо стати сильними, якщо об’єднаємось. Усі суб’єкти ринку мають поважати один одного і бути консолідованими щодо розвитку ринку страхування».

Страховики подякували Олександру Філонюку за багаторічну відданість страховому ринку України на посаді президента ЛСОУ і підкреслили, що його досвід і професіоналізм потрібен організації.

...................

Асоціація "Страховий бізнес" - неприбуткова (некомерційна) організація, яка створена 2 грудня 2004 року рішенням 50 учасників страхового ринку.

Ліга страхових організацій України заснована у 1992 році і є неприбутковим об’єднанням учасників ринку страхових послуг України, яке створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг. ЛСОУ здійснює свою діяльність на засадах законності, відкритості та прозорості, самостійності та незалежності від державних структур, рівноправності членів Ліги, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Ліги.

За роки свого існування Ліга досягла значних успіхів і користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади та організацій – партнерів ЛСОУ.  | Форіншурер