Іншуртех по страхуванню житла Hippo за січень-червень 2022 року збільшив премії на 33% до $162 млн


Іншуртех по страхуванню житла Hippo за січень-червень 2022 року збільшив премії на 33% до $162 млн Іншуртех по страхуванню житла Hippo Holdings анонсував підсумки роботи у другому кварталі 2022 року. Загальна сума генерованої премії зросла на 29% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 204,1 мільйона доларів з 158,7 мільйона доларів.

Зростання було зумовлене в основному розвитком діючих каналів, експансією в нові штати, розширенням мережі незалежних агентів, запуском нових стратегічних партнерств, підтримкою стабільного рівня утримання премії, досягненням запланованого підвищення тарифів на страхування та зростанням премій дочірнього страховика Spinnaker.

Загальна сума генерованої премії Hippo за 1 півріччя 2022 року зросла на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 357,8 млн доларів з 281,9 млн доларів.

Валова премія за квартал склала 161,8 мільйона доларів, що на 33,2% більше порівняно зі 128,6 мільйона доларів за той же період минулого року.

Загальний дохід за квартал склав 28,7 млн ​​доларів, різке зростання на 7,8 млн доларів порівняно з 20,9 млн доларів у другому кварталі 2021 року.

У той же час загальний дохід за 1 півріччя склав 53,2 мільйона доларів, що на 15,3 мільйона доларів.

Водночас валовий коефіцієнт збитків за квартал склав 78%, що є суттєвим покращенням порівняно з попередніми роками (161%), однак валовий коефіцієнт збитків за 122 півріччя становив 77% порівняно зі 177% за 121 півріччя.

Цільові ринки Hippo позитивно реагують на проактивний підхід до захисту житла, компанія покращує річні рекомендації щодо валового коефіцієнта збитків зі 100% до рівня нижче 90%.

Hippo планує подати довірену заяву до SEC у зв’язку зі спеціальними зборами акціонерів, які відбудуться 31 серпня 2022 року. Заява-довіреність міститиме пропозицію щодо зворотного поділу акцій у співвідношенні від 1 до 20 до 1 до 30 і зменшення кількості дозволених акцій акціонерного капіталу компанії на відповідну пропорцію.

Зворотній поділ акцій, який буде запропоновано акціонерам Hippo, має на меті вирішити проблему, порушену в повідомленні про невідповідність, яке Hippo отримав від NYSE 19 липня 2022 року через те, що середня ціна закриття звичайних акцій компанії була меншою за 1 дол. за 30 торгових днів.

Повідомлення не має негайного впливу на лістинг або торгівлю звичайними акціями Hippo на NYSE.

Hippo може відновити відповідність у будь-який час протягом шести місяців після отримання повідомлення NYSE, якщо в останній торговий день будь-якого календарного місяця протягом періоду лікування ціна закриття компанії становить щонайменше 1 доларів за акцію та середня ціна закриття щонайменше 1 дол за акцію протягом періоду 30 торгових днів, що закінчується в останній торговий день цього місяця.  | Фориншурер