Витрати страхової індустрії на впровадження МСФЗ 17 оцінюються у $18-24 млрд


Витрати світової страхової індустрії на впровадження МСФЗ 17 оцінюються у $18-24 млрд Згідно з глобальним опитуванням WTW під назвою «МСФЗ 17: чи вдасться перехід?», страховики повідомили, що для успішного виконання МСФЗ 17 до 2023 року потрібно виконати ще величезний обсяг роботи.

Респонденти повідомляють про суттєвий прогрес з моменту попереднього опитування WTW у 2021 році. Однак більшість учасників опитування також висловлюють постійні занепокоєння щодо виконання рекомендацій, що призводить до необхідності застосовувати більше ярликів і спрощень.

Загальні витрати світової страхової індустрії на впровадження МСФЗ 17 зараз оцінюються WTW у 18-24 мільярди доларів. Це являє собою значне збільшення на 20% порівняно з початковою оцінкою, зробленою WTW у 2021 році, насамперед, щоб відобразити компанії, які усвідомлюють, що потрібно більше роботи, ніж передбачалося спочатку.

Наступні 12 місяців мають вирішальне значення для того, щоб індустрія вчасно запустила програми за МСФЗ 17. Результати опитування оголюють справжні масштаби проблеми, яка неминуче означає збільшення обсягу роботи після дати переходу, щоб максимально підвищити впевненість у виконанні програми.

Нагадаємо, що Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (СМСФЗ) випустила МСФЗ (IFRS) 17. Стандарт розроблений з метою забезпечення послідовного та принципового обліку договорів страхування. Новий стандарт передбачає оцінку страхових зобов'язань за поточною вартістю виконання та пропонує більш уніфікований підхід до оцінки та подання всіх договорів страхування.

МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4 «Договори страхування», а також пов'язані з ним інтерпретації та набирає чинності щодо річних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування за умови попереднього застосування МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти».

МСФЗ 17 став одним із проектів СМСФЗ з проведення комплексного аналізу обліку договорів страхування, який був включений до порядку денного СМСФЗ у вересні 2001 року, ставши продовженням проекту, запущеного у квітні 1997 року органом, що передує СМСФЗ. Останні 16 років проект був відомий під назвою «Фаза II МСФЗ (IFRS) 4».

Метою СМСФЗ була розробка загального високоякісного стандарту, що описує відображення, оцінку, подання та вимоги до розкриття інформації про договори страхування. У лютому 2014 року Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB) прийняла попереднє рішення про припинення спільної роботи з СМСФЗ з питань договорів страхування, яка розпочалася у жовтні 2008 року. Натомість FASB вирішив направити свої зусилля на розробку цільових поправок до існуючої моделі обліку в галузі страхування США.

У 2007 році СМСФЗ випустив документ для обговорення, а в липні 2010 року перший попередній проект стандарту під назвою «ED/2010/8 Договори страхування». Другий цільовий проект для обговорення «ED/2013/7 Договори страхування» опублікований 20 червня 2013 року. Підсумки було підбито СМСФЗ у лютому 2016 року, після чого за результатами тестувань, що проводилися влітку 2016 року, у лютому 2017 року було внесено останні поправки.  | XPRIMM