Акціонери розглянуть питання припинення страхової діяльності СК «КРОНА»


Акціонери розглядають варіант припинення здійснення страхової діяльності СК «КРОНА»Наглядова рада страхової компанії «КРОНА», яка спеціалізується на медичному страхуванні, прийняла рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів 17 червня 2022 року, на порядку денному якого буде розглянуто наступні питання, йдеться на сайті Smida:

1) Про припинення здійснення страхової діяльності без припинення страховика як юридичної особи.
Проект рішення: "Припинити здійснення страхової діяльності СК «КРОНА» без припинення Товариства як юридичної особи."

2) Про затвердження плану припинення страхової діяльності.
Проект рішення: "Затвердити план припинення страхової діяльності СК «КРОНА».

3) Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням або пролонгацією або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) та інше, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 30 млн грн».

4) Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) тощо, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 30 млн грн».

5) Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»

Адреса сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора Нестеров Ігор Леонідович, телефон для довідок:  | (044) 3630142, 0 800 210 148