Підсумки страхового ринку України за 2021 рік. ТОП-10 лідерів lifе та non-life страхування


Як страховий ринок України закінчив 2021 рік? Довоєнні підсумки страховиківПовномасштабний наступ Росії на Україну наприкінці лютого значно ускладнив умови роботи страховиків та учасників ринку фінансових послуг, йдеться у щоквартальному огляді НБУ.

Через це значна кількість учасників ринку не змогла своєчасно та в повному обсязі надати інформацію про свою діяльність. Низка фінансових установ з різних причин досі не надала НБУ регуляторну та фінансову звітність за ІV квартал 2021 року.

У IV кварталі 2021 року страхування життя помірно зростало: обсяги зібраних страхових премій та активів збільшилися. Life-страховики нарощували прибуток стабільними темпами упродовж року. Рентабельність дещо знизилася порівняно з попередніми роками.

За результатами кварталу діяльність страховиків життя була прибутковою, вони активно інвестували, переважно в державні цінні папери. Натомість обсяги премій та активів ризикових страховиків знизилися. Попри збиток в останні три місяці, ризикове страхування залишилося прибутковим за результатами 2021 року. Ризикові страховики зменшили резерви, тому коефіцієнти збитковості та ефективності діяльності знизилися.

Страховий ринок України в 2021 році зріс на 8,2% з 45,2 млрд грн до 48,9 млрд грн, у т.ч. на страхування життя припало 5,9 млрд грн, на ризикове страхування 43 млрд грн.

Страхові виплати у ризикових видах страхування за 12 місяців зросли до 16,2 млрд грн, по страхуванню життя до майже 800 млн грн. Рівень виплат life-сектору склав 13%, non-life 38%.

Динаміка страхового ринку за 12 місяців 2021 року, поквартально

.Пока­зни­к Всьо­го 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
.Вало­ві премії life, млн грн5 8831 3341 3661 4841 699
.Вало­ві премії non-life, млн грн43 01110 44911 07711 01110 474
.Ріве­нь випла­т life13%13%13%13%13%
.Ріве­нь випла­т non-life38%39%38%38%40%

Чисті премії зі страхування життя, як і раніше, стрімко зростали, а ризикового страхування, навпаки, – дещо зменшилися. Обсяг страхових премій з ризикового страхування, отриманих від фізичних осіб та від юридичних осіб, – зменшився протягом кварталу.

За даними журналу Insurance TOP, на ТОП-10 ризикових страховиків припадало 21,6 млрд грн (50%) валових страхових премій та 10,8 млрд грн виплат, а на ТОП-50 СК понад 34,7 млрд грн премій та 15,2 млрд грн виплат. На 10 страховиків життя Украини припадало 5,7 млрд грн премій (96,6%) та 800 млн грн виплат (100%).ТОП-10 ризикових страховиків за преміями в 2021 році
дані журналу Insurance TOP

Стра­хови­к Пре­мії, тис.грн.
1ARX3 405 305
2УНІКА3 020 554
3ТАС СГ2 449 545
4УСГ2 347 065
5АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ2 142 529
6ІНГО2 000 174
7PZU УКРАЇНА1 745 928
8ВУСО1 719 053
9АЛЬФА СТРАХУВАННЯ1 524 416
10UNIVERSALNА1 242 697
.ВСЬОГО21 597 266

ТОП-10 ризикових страховиків за виплатами в 2021 році
дані журналу Insurance TOP

Стра­хови­к Випла­ти, тис.грн.
1УСГ2 791 624
2ARX1 341 418
3УНІКА1 329 251
4ТАС СГ1 142 848
5ІНГО928 249
6АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ898 374
7PZU УКРАЇНА687 113
8ПРОВІДНА613 961
9ВУСО607 057
10ОРАНТА442 930
.ВСЬОГО10 782 825

ТОП-10 страховиків життя за преміями в 2021 році
дані журналу Insurance TOP

Cтра­хови­к Пре­мії, тис. грн.
1МЕТЛАЙФ2 107 239
2ТАС766 214
3PZU УКРАЇНА СТРАХУВАНЯ ЖИТТЯ635 450
4УНІКА ЖИТТЯ525 552
5ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ520 749
6АСКА-ЖИТТЯ406 807
7АRХ LIFE320 907
8ФОРТЕ ЛАЙФ170 084
9ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС93 556
10КД-ЖИТТЯ57 467
.ВСЬОГО5 604 025

ТОП-10 страховиків життя за виплатами в 2021 році
дані журналу Insurance TOP

Стра­хови­к Випла­ти, тис. грн.
1МЕТЛАЙФ312 073
2ТАС162 953
3ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ144 516
4PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ57 715
5АRХ LIFE49 036
6УНІКА ЖИТТЯ38 031
7АСКА-ЖИТТЯ13 166
8ФОРТЕ ЛАЙФ11 855
9КД-ЖИТТЯ6 616
10ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС4 109
.ВСЬОГО800 070

У 2021 році відбувалося поступове зменшення обсягу резервів добровільного страхування. Відношення резервів до чистих виплат суттєво зменшилося в останньому кварталі за рахунок зростання виплат. Коефіцієнти резервування обов’язкового страхування змінювалися незначно впродовж року.

У ІV кварталі 2021 року тривала трансформація ринку небанківських фінансових послуг. Зокрема кількість установ скоротилася на 96, всі ліцензії анульовано в 106 установ, із них у третини – як захід впливу за вчинені ними порушення, зокрема за недотримання вимог законодавства України. Ще 24 фінансовим установам Національний банк зупинив ліцензії тимчасово, до усунення виявлених порушень. Найбільше порушників було серед фінансових компаній.

За 2021 рік було виключено з Реєстру 55 страховиків та 44 кредитні спілки.

У IV кварталі обсяги активів та валових премій страховиків життя зростали, а обсяги виплат збільшилися майже на 20%. Протягом ІV кварталу обсяги активів, валових премій і виплат ризикового страхування – зменшилися, переважно через неподання звітності низкою установ та виключення з реєстру.

Поквартальна динаміка активів та кількості учасників страхового, банківського та фінансового ринку у 2021 році

Страховий ринок України: підсумки 2021 року

Страховий ринок України: підсумки 2021 року

Інформація за IV квартал 2021 року надана виключно про тих страховиків, що подали відповідну звітність до НБУ станом на 16 травня 2022 року. Частка ризикових страховиків, що не подали звітності за 2021 рік, становить майже 10% за кількістю та 2.7% за обсягом активів ризикових страховиків, що відзвітували за III квартал. На них припадало 2.9% премій та 0.6% сформованих резервів у III кварталі. Усі life-страховики подали звітність за IV квартал 2021 року.

Страховий ринок України: підсумки 2021 року

Страховий ринок України: підсумки 2021 року

Частка страхових премій із добровільного страхування зросла за квартал із 70% до 76%. Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і “Зелена картка”) та особисте страхування (медичне та життя) традиційно були найбільшими за обсягом отриманих премій.

Частка премій, що передані на перестрахування, збільшилася за квартал та становила 19%. З них 56% належить перестраховикам-нерезидентам. Рівень виплат з перестрахування зменшився до рівня першого кварталу в 43%.

Коефіцієнти збитковості ризикових видів страхування зменшилися за квартал. Стрімке зниження збитковості добровільних видів було спричинене врегулюванням значного страхового випадку однією компанією (УСГ - Ред.). За вирахуванням цього випадку коефіцієнт збитковості істотно не змінився. Помірне зниження збитковості обов’язкових видів страхування відбулося за рахунок зменшення резервів.

Динаміка премій у розрізі видів страхування, 12М2021

.Пока­зни­к Пре­мії, млн грн Випла­ти, млн грн
.КАСКО10 6014 979
.Меди­чне стра­хува­ння9 3694 056
.ОСЦПВ та Зеле­на картка­8 6744 146
.Життя5 873783
.Майно­ та вогне­ві ризи­ки4 8612 306
.Фіна­нсові ризи­ки2 014245
.Відпо­віда­льність1 931236
.Ванта­жі та бага­ж1 522236
.Від неща­сних випа­дків1 209147
.Інше­1 739332

Коефіцієнти збитковості не демонстрували значної волатильності та тренду впродовж 2021 року. Попри це, вони дещо знизилися порівняно з початком року. У 2021 році найвищі коефіцієнти збитковості були в ОСЦПВ, медичному страхуванні та КАСКО.

Страховий ринок України: підсумки 2021 року

Ризикові страховики поліпшили показники своєї операційної ефективності. Коефіцієнт ефективності діяльності сягнув 79%. Ризикове страхування залишилося прибутковим за результатами 2021 року, попри збиток в останньому кварталі, який негативно вплинув на показники рентабельності.

Комбінований коефіцієнт знизився до 84%. Значний вплив на це мав той факт, що компанії, які регулярно звітують, історично ефективніші. Також компанії за квартал змогли майже вдвічі наростити інвестиційний дохід і завдяки цьому знизити коефіцієнт операційної діяльності до 80%.

Коефіцієнти резервування добровільного non-life страхування

.Пока­зни­к 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
.Резе­рв збитків, млн грн5 1844 7824 4284 384
.Резе­рви збитків до чисти­х премій63,5%61,9%65,9%65,9%
.Резе­рви збитків до чисти­х випла­т149,2%158,1%168,0%150,6%
.Частка­ IBNR у резе­рвах збитків13,6%11,5%10,1%10,8%
Коефіцієнти резервування обов'язкового non-life страхування

.Пока­зни­к 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
.Резе­рв збитків, млн грн3 7853 8163 8543 883
.Резе­рви збитків до чисти­х премій168,3%162,2%160,6%155,0%
.Резе­рви збитків до чисти­х випла­т380,7%400,0%405,9%382,3%
.Частка­ IBNR у резе­рвах збитків31,4%30,6%30,0%30,0%
Фінрезультат та показники операційної діяльності non-life-страховиків

.Пока­зни­к 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
.Фіна­нсови­й результа­т, млн грн608301 5611 151
.Loss ratio42,9%44,6%43,7%39,2%
.Combined ratio90,4%89,8%89,3%83,5%
.Operating ratio86,9%86,4%86,1%79,7%

Страховики життя нарощували інвестиційні доходи впродовж усього 2021 року. Останній квартал лише підтвердив цю тенденцію. Доходи від інвестування в державні цінні папери надалі зростали, тоді як доходи від депозитів суттєво зменшилися й становили 0.5% від страхових резервів. За результатами кварталу страховики життя залишилися прибутковими.

На противагу компаніям, що здійснюють страхування життя, ризикові страховики були збитковими в IV кварталі. На погіршення рентабельності страховиків, що відзвітували, вплинуло збільшення видаткової частини діяльності, зокрема аквізиційних та інших адміністративних витрат.

Страховий ринок України: підсумки 2021 року

Станом на 1 січня 2022 року принаймні один із двох нормативів платоспроможності порушували лише чотири страховики. За активами ці компанії займають 2.7% ринку.

Перспективи та ризики

В умовах воєнного стану ключовим завданням надавачів небанківських фінансових послуг є підтримка діяльності. Аби сприяти їхній роботі в складних умовах, НБУ надав низку регуляторних послаблень. На час дії воєнного стану за окремі порушення, що виникли через військові дії, зокрема недотримання нормативів, не застосовуватимуться заходи впливу. Також продовжено строки для приведення ними своєї діяльності у відповідність до регуляторних вимог.

НБУ також продовжив строки подання інформації й плану заходів для виконання рекомендацій регулятора за результатами інспекційних перевірок, проведених у 2022 році.

Для обмеження впливу резидентів росії на діяльність українського фінансового ринку їм заборонено брати участь в управлінні небанківськими фінансовими установами.

Від початку війни учасники ринку фінансових послуг стикаються зі значними проблемами у своїй діяльності: неможливістю працювати в регіонах, де ведуться активні бойові дії, погіршенням платоспроможності клієнтів, браком персоналу.

Потреба перемістити офіси до безпечніших місць також стала викликом для небанківських фінансових установ, доступ до окремих документів було втрачено. Кредитні спілки, що працюють із залученням депозитів, стикаються із відпливами коштів, недоотриманням платежів за позиками та як наслідок – зниженням ліквідності. Це надалі погіршує їхню здатність надавати позики. Учасники ринку мають мобілізувати власні ресурси для оперативного вирішення ключових проблем діяльності та продовження роботи.  | Фориншурер