Рейтинг страхових компаній України

Кількість договорів страхування → Рейтинг компаній страхування життя за 3 місяці 2023 г.Рейтинг компаній зі страхування життя за 1 квартал 2023 року за кількістю укладених договорів

Стра­хові компа­ніїКількість дого­ворів стра­хува­ння, укла­дени­х за 1 ква­рта­л 2023р.
1МЕТЛАЙФ189 177
2ARX LIFE116 919
3УНІКА ЖИТТЯ97 875
4PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ67 991
5ТАС6 145
6КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП10
7КД-ЖИТТЯ345
.ВСЬОГО478 462
. 

Підготовлено: Форіншурер / Insurance Top