Медицинское страхование (ДМС)

Правовые взаимоотношения между врачом и пациентом
В настоящее время во всем мире все четче осознается важность гуманитарных аспектов медицины. Для медиков более ясным становится тот факт, что только узкопрофессиональный, "специализированно-медицинский" анализ здравоохранения недостаточен


Краткий анализ проекта закона «Об общеобязательном социальном медицинском страховании» предлагаемом
Оценка проекта, представленного на третье чтение показала, что никаких принципиальных изменений, дополнений после критики со стороны специалистов, медицинской общественности, как первого, так и второго варианта документа, не произошло и от какого - либо открытого обсуждения


Нове в системі загальнообов`язкового державного соціального страхування
Верховною Радою України 11 січня 2001 року схвалено Закон України «Про розмір внесків На деякі види загальнообов'язкового державного Соціального страхування», який визначає розмір страхових внески та загальнообов'язкове державне соціальне страхування


Які і кого захищатиме загальнообов`язкове державне соціальне страхування?
Страховикам, вочевидь, припав до душі принцип перекладання відповідальності за оплату страхових випадків із себе на підприємства


Сучасний стан фінансування охорони здоров'я України
З доповіді на круглому столі, присвяченому розгляду проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування", прийнятого Верховною Радою України 17.01.02 р. в другому читанні, та введенню обов'язкового медичного страхування згідно з Законом України "Про страхування"


Умови та принципи існування та розвитку системи ОМС в Україні
З доповіді на круглому столі, присвяченому розгляду проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування", прийнятого Верховною Радою України 17.01.02 р. в другому читанні, та введенню обов'язкового медичного страхування згідно з Законом України "Про страхування"


Обоснування раціональності введення ОМС в Україні
З доповіді на круглому столі, присвяченому розгляду проекту Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування", прийнятого Верховною Радою України 17.01.02 р. в другому читанні, та введенню обов'язкового медичного страхування згідно з Законом України "Про страхування"


Особливості оподаткування медичного страхування
Бідкатися на тему, чому в нас медичне страхування поширене менш ніж у них, можна дуже довго. Однією з вагомих причин можна назвати невпевненість учасників страхового процесу (страхової компанії, страхувальника – фізичної особи або юридичної, лікувального закладу) у правильності сплати податків


Деякі аспекти взаємодії страхових компаній та служб Асістансу на сучасному етапі
Виникнення служб Асістансу логічно витікає з системи взаємовідносин страхових компаній зі своїми клієнтами. Прагнення страхової компанії як фінансової установи сконцентруватися саме на страхових функціях (андерайтинг, супровід ризиків, здійснення страхових виплат) приводить до появи навколо неї численних компаній, які їй асістують


Іноземний досвід медичного страхування
В процесі переходу України до ринкової економіки виникла ситуація, яка вимагає змін в умовах функціонування економіки системи охорони здоров’я. Діяльність закладів охорони здоров’я має значну соціальну значимість


Медичне страхування на тлі українських реалій
Колись було модно казати: «Наші лікарі бідні, проте вміють робити майже все одними руками, жоден американець на таке не здатний!» На сьогоднішній день ми змушені визнати, що без серйозної матеріальної бази охорони здоров’я не може бути ефективної медицини


Послуги Аcістансу – запорука негайно наданної кваліфікованої медичної допомоги
“Було б здоров’я, а все інше купим”, - кажуть у народі. І це дійсно так: можна купити шубу, машину, квартиру, а ось здоров’я купити не можна, здоров’я можна тільки берегти. І ніхто не знає, що чекає його попереду, навіть найміцніші й найздоровіші не застраховані від хвороби чи від втрати працездатності


Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
Загальнообов'язкове державне соцстрахування в Україні є системою прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності тощо271-285 286-300 301-315 316-330 331-343