Агрострахування

Банки будут "осторожнее" кредитовать АПК
Кредитование предприятий АПК всегда было "больным" вопросом для банков. Дискуссии на эту тему между представителями госвласти и коммерческими банками не прекращаются уже несколько лет


Що необхідно для успішного розвитку системи фінансування та страхування в аграрному секторі економік
Для успішного розвитку системи фінансування та страхування в аграрному секторі економіки, Україна потребує формування цілісної Стратегії, яка давала б відповіді на принципові питання побудови цієї системи та визначала б пріоритетні напрямки діяльності


Швеція. Єдині умови для всіх секторів економіки
Основу шведської економіки складає приватне підприємництво: частка приватного сектора складає 85%, державного – менше ніж 15%. Суть шведської економічної моделі полягає у збереженні різноманітних та рівноправних форм власності – приватної, державної, комунальної та кооперативної – за умови домінування приватної власності


Канада. Особливий статус аграрного сектора економіки та програми страхування
Останнім часом було прийнято низку змін до федеральних законів Канади, які значно розширили коло дозволених видів діяльності для державних інституцій, що вповноважені здійснювати кредитування та страхування аграрного сектора


Система страхування ризиків сільськогосподарського виробництва: базові принципи


Іпотечне кредитування аграрного сектору – досвід Німеччини
Міжнародний досвід свідчить про те, що з огляду на специфіку аграрного сектора, система кредитування аграрного виробництва має відрізнятися від загальної системи кредитування економки в бік надання деяких спеціальних умов


Система кредитування аграрного сектора: Механізм забезпечення повернення кредиту
Успішний розвиток кредитування, незалежно від того, хто виступає в ролі кредитора, неможливий без механізму забезпечення повернення кредиту за умови дотримання прав кредиторів та позичальників


Страхування від багатьох ризиків. Програми підтримки страхування фермерів в США
Останні як на сьогодні на сьогодні зміни в системі надання державної підтримки страхуванню відбулися у 2000 році. Вони стосувалися лише рівня державного субсидування страхового внеску - відсоток участі держави в страховому внеску в черговий раз було збільшено


Державна підтримка сільськогосподарських виробників: досвід Канади
Сучасний етап розвитку сільського господарства України є визначальним. Саме тепер відбувається формування основних засад функціонування галузі на довгу перспективу


Ринок страхування сільськогосподарських ризиків в Україні
Останні роки в країні дуже гостро підняті питання, пов’язані з розвитком сільськогосподарського виробництва, з вирішенням проблем забезпечення населення України сільськогосподарською продукцією


Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності
Незважаючи накліматичні негаразди страховий захист врожаю сільськогосподарських культур в Україні знаходиться в стані формальних взаємовідносин


Деякі аспекти страхування сільськогосподарських ризиків
Сьогоднішній стан страхування в сільському господарстві є незадовільним. Традиційний для України страховий захист сільськогосподарських товаровиробників, орієнтований на майбутній рівень урожайності тієї чи іншої культури, фактично не надається з початку 90-х років


Розвиток товариств взаємного страхування в АПК
У нашій державі назріли передумови для наступного етапу розвитку страхового ринку. Цей етап передбачає становлення та розвиток товариств взаємного страхування як одного з елементів вітчизняної страхової системи1-15 16-30 31-45 46-60 61-73