Страхование имущества и рисков

Страхування кредитного ризику комерційних банків
В умовах відсутності в Україні законодавства, яке б чітко і ясно регулювало систему правових та фінансових відносин вся робота з оцінки суб’єктивного ризику, пов’язана зі страховою компанією, лягає на зацікавлених осіб, в даному випадку - на банки286-300 301-315 316-330 331-345 346