Статьи по страхованию

Досвід і проблеми викладання дисципліни “Страхові послуги”
Сучасний стан розвитку української держави вимагає оцінки і осмислення перспектив розвитку різних галузей діяльності, пам’ятаючи при цьому, що основою їх розвитку є професійно підготовлена, всебічно освічена людина


Добровільне накопичувальне пенсійне забезпечення
Старт пенсійної реформі дав Президент, подаючи 27 червня 1998 року Верховній Раді “Основні напрямки реформування пенсійного забезпечення”. За 3 роки зроблено немало для реалізації пенсійної реформи і вже ні у кого не виникає сумнівів щодо її необхідності


Нестрахові посередники в збуті страхової продукції
Вибір системи збуту страхової продукції є одним з ключових питань маркетингу. У світовій практиці широко використовується збут через посередників, для яких продаж страхової продукції не є основним видом діяльності


Страхове регулювання інвестиційних ризиків у лізингових інвестиціях
Порівняльна новизна лізингу як виду підприємницької діяльності в Україні визначає необхідність створення повноцінної системи нормативно-законодавчих актів, що відбивають інтереси й особливості суб'єктів лізингу


Страхування кредитного ризику комерційних банків
В умовах відсутності в Україні законодавства, яке б чітко і ясно регулювало систему правових та фінансових відносин вся робота з оцінки суб’єктивного ризику, пов’язана зі страховою компанією, лягає на зацікавлених осіб, в даному випадку - на банки


Поділ страхування на галузі та підгалузі
У радянські часи літератури з страхування було дуже мало. Основним “джерелом знань”, яке використовували при вивченні страхової справи, був посібник “Государственное страхование в СССР”


Тернистий шлях до європейської правової системи
У більшості розвинутих країн світу законодавчі акти про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів грунтуються на конституційних правах громадян на законодавчий захист життя та майнових прав від протиправних або інших дій третіх осіб


Один із стимулів розвитку страхування життя
Розвиток ефективного страхового ринку в значній мірі залежить від діяльності страховиків, котрі здійснюють соціально – важливі види страхування, зокрема страхування життя


Теоретичні і практичні аспекти страхової політики
Коли мова іде про страхову політику, передусім треба мати на увазі її мету, потім виділяти і визначати суб’єкти цієї політики, потім область її об’єктів і сфери дій, а наприкінці визначити засоби і методи її реалізації разом з оцінками результативності


Проблеми розвитку страхування життя як соціально значимого виду страхування
Закони ринку на етапі його становлення та стабілізації вимагають збалансованого функціонування всіх ринкових інститутів, які довели свою необхідність за багатовікову історію розвитку. Було б дуже необачно залишити галузь страхування життя на узбіччі


Інвестиційні можливості українських страхових компаній
Українські страхові компанії постійно стикаються з проблемою інвестування вільних коштів. Зважаючи на те, що в них з кожним роком нагромаджуються щораз більші капітали, ми вважаємо за необхідне розглянути можливі способи інвестування вільних коштів


Недострахование
После каждой техногенной или природной аварии страховщики сообщают о своем участии в возмещении ущерба. Вот только размер их выплат пока явно недостаточен4621-4635 4636-4650 4651-4665 4666-4680 4681-4694